Er Danmark et kristent land?

RELIGION OG SAMFUND:Hvis ikke vi vågner op, bliver Danmark oversvømmet af andre religioner, ikke på grund af deres aggression, men på grund af vores sløvhed

På Socialdemokratiets kongres for nylig proklamerede Poul Nyrup: »Vi vil ikke lægge op til, at én religion er bedre end en anden. Vi kan aldrig nogensinde i vort parti i vores land opstille moralkodeks eller religiøse kodeks over, at det her er det rigtige, og dét der er forkert. Aldrig!«

På den anden side har vi Dansk Folkeparti, der hævder at stå for sund, dansk kristendom og i sit arbejdsprogram erklærer: »For Dansk Folkeparti er det vigtigt at slå fast, at religion, tro, værdinormer, traditioner, sædvaner og holdninger er altafgørende for ethvert samfunds udvikling ... Vi står i dag over for kræfter, som prøver at give begreberne en ny betydning. Tolerance skal nu betyde vilje til at acceptere det snæversyn, der præger de fundamentalistiske religioner, som i de seneste årtier er vandret ind i Danmark og har skabt sekteriske miljøer uden solidaritet med det danske samfund.«

Problemet, vi står over for, er netop dette: Vil vi som nation regnes som et kristent land? Tør vi fastholde upopulære meninger? Kan man fastholde sin mening og samtidig respektere andres ret til at have en anden mening? Først vil jeg gøre opmærksom på, at jeg tager skarp afstand fra Dansk Folkepartis fremmedfjendske holdninger, omend jeg til en vis grad nogle gange må give dem ret, f.eks. angående udvisning af kriminelle asylansøgere, selv om vi selvfølgelig ikke kan udvise dem til dødsstraf.

Dernæst må jeg påpege, at deres holdninger faktisk til dels legaliseres som sand kristendom af fortalen til folkekirkens bekendelsesskrift »Confessio Augustana«: »... tyrken, det kristne navns og den kristne religions argeste gamle arvefjende ...« I bekendelsens artikel et lyder det videre: »De fordømmer alle de kætterier, som er opstået mod denne artikel, som f.eks. ... muhamedanerne og alle deres lige.« Før vi begynder at tale om andre religioners snæversyn og fundamentalistiske holdninger, skulle vi måske feje for egen dør og rydde op i vor egen folkekirkes fordømmelses- ... øh ... jeg mener, bekendelsesskrift.

Er Danmark overhovedet et kristent land? Ifølge diverse statistikker er folke-kirkens medlemstal på 90 procent af befolkningen, og så sent som for to måneder siden hørte jeg en præst lovprise dette tal i sin prædiken med henvisning til, at ingen foreninger i Danmark har så stor tilslutning.

Desværre kan Gallup oplyse, at kun 50 procent af befolkningen er åndeligt søgende, og kun 15 procent tror, som det bekendes i trosbekendelsen ved dåb, konfirmation og gudstjeneste. Det er skræmmende tal, der viser, hvorfor islam og andre religioner har fremgang her i landet, mens den kristne kirke for længst er stagneret.

Fra New Zealand sender de nu missionærer for at genevangelisere Danmark! Det er tid at vågne op og se på os selv, hvad vi kan gøre, i stedet for at brokke os over udviklingen og det, de andre gør eller ikke gør. For situationen er, som den er, fordi vi har sovet i timen! Hvis ikke vi vågner, bliver Danmark oversvømmet af andre religioner, ikke på grund af deres aggression, men på grund af vores sløvhed. Må Gud bevare sit folk i Danmark indtil enden!

Daniel Giversen,

Torvet 3,

Gråsten