Prøv avisen
Debat

Dækker efterspørgslen efter robuste medarbejdere over svage chefer?

Når arbejdsgiverne igennem de senere år tilsyneladende i stadig stigende grad er begyndt at efterlyse netop robusthed hos medarbejderne, er der selvfølgelig grund til at overveje, hvilke årsager der kan være til efterspørgslen efter denne særlige egenskab og kompetence hos kommende medarbejdere, skriver Krifas formand. Modelfoto.

Robusthed er blevet det nye sort på arbejdsmarkedet. Men hvis robuste medarbejdere blot skal kompensere for, at chefen ikke har modet og viljen til at gøre noget ved eksempelvis arbejdsbetinget stress, er det ikke bare sort, men helt sort, skriver formanden for Krifa, Søren Fibiger Olesen

ARBEJDSMARKEDET ER I KONSTANT FORANDRING, og der er hele tiden nye udfordringer, man som lønmodtager skal forholde sig til. Det problem, man løste på jobbet i går, er afløst af et nyt problem i dag.

Som lønmodtager er man nødt til at følge med – ellers går det galt. Man skal konstant være parat til nye udfordringer, og for at være parat er man nødt til at være robust. Robusthed er med andre ord blevet det nye sort på arbejdsmarkedet.

Men hvis robuste medarbejdere blot skal kompensere for, at chefen ikke har modet og viljen til at gøre noget ved eksempelvis arbejdsbetinget stress, er det ikke bare sort, men helt sort.

I sig selv er der naturligvis intet galt med at være robust – eller selvstændig og serviceminded for den sags skyld. Men når arbejdsgiverne igennem de senere år tilsyneladende i stadig stigende grad er begyndt at efterlyse netop robusthed hos medarbejderne, er der selvfølgelig grund til at overveje, hvilke årsager der kan være til efterspørgslen efter denne særlige egenskab og kompetence hos kommende medarbejdere.

I Danmark arbejder vi typisk halvdelen af vores vågne tid, og derfor skal det selvfølgelig gerne give god arbejdslyst for os at gå på arbejde.

I Krifa er vi optagede af, hvordan vi kan sikre størst mulig arbejdsglæde til flest mulige. God arbejdslyst er med andre ord vores mission. Derfor har vi blandt andet sammen med Gallup og Institut for Lykkeforskning kortlagt, hvad der skaber arbejdsglæde på de danske arbejdspladser.

En af de ting, der bidrager til den enkeltes arbejdsglæde, er god ledelse. Det er ikke overraskende, at ledelse har stor betydning for den enkeltes arbejdsglæde, da ledelsen jo har stor indflydelse på stort set alle områder af den enkelte medarbejders arbejdsliv, lige fra den enkeltes arbejdsopgaver til sikring af god stemning og godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Som mennesker er vi skabt med et stort potentiale, som vi selvfølgelig blandt andet bør bringe i spil i vores arbejdsliv til gavn for os selv, for arbejdspladsen, for kollegerne, for kunderne og for samfundet. Men samtidig er vi også begrænsede og fejlbarlige. Ingen af os kan klare alt, uanset hvor robuste vi end måtte være.

Når 35.000 danskere hver eneste dag er sygemeldte på grund af arbejdsbetinget stress, er der noget, der tyder på, at alt for mange har klaret alt for meget i alt for lang tid. Derfor er min appel til de arbejdsgivere, der efterlyser robuste medarbejdere, at de overvejer, om ønsket reelt dækker over manglende vilje til at gøre noget for den gode arbejdslyst i hverdagen.

Hvis ønsket om robuste medarbejdere blot skal kompensere for, at ledelsen ikke har modet og viljen til at gøre noget ved eksempelvis problemer med en organisationskultur, der understøtter fremkomsten af arbejdsbetinget stress, er der i hvert fald al mulig grund til at råbe vagt i gevær.

Jeg tror, vi skal være særdeles opmærksomme på, hvorvidt hyppige effektiviseringer, omstruktureringer og fyringsrunder og, for den offentlige sektors vedkommende, en stadig mere udbredt politisk detailregulering, er med til at skabe et usundt arbejdsklima rundt omkring på virksomhederne og i organisationerne.

Hvis vi for alvor vil gøre noget ved problemer med dårligt arbejdsmiljø og arbejdsbetinget stress, er det ikke nok at efterlyse robuste medarbejdere. Det kræver i særdeleshed god ledelse og en ledelse, der har modet og viljen til at skabe rammerne for den gode arbejdslyst for den enkelte medarbejder.

Søren Fibiger Olesen er formand for Krifa