Er en dialog med islam mulig?

Orlando-massakren og det såkaldte imamtrick, hvor imam Waseem Hussain undgik at give Sørine Gotfredsen hånden, rejser spørgsmålet om, hvorvidt en dialog med islam overhovedet er mulig, skriver Kristian Østergaard

I et radioprogram fremstod imam Waseem Hussain ifølge Kristian Østergaard med ”den blanding af kynisme og forstillelse, der gjorde, at man blev led og ked af hans optræden”.
I et radioprogram fremstod imam Waseem Hussain ifølge Kristian Østergaard med ”den blanding af kynisme og forstillelse, der gjorde, at man blev led og ked af hans optræden”. . Foto: Leif Tuxen.

I sidste uge begyndte ramadanen for alverdens muslimer. Alligevel har jihadister lige siden udløst terror i Tel Aviv, Bagdad, Damaskus, Idlib, Beirut, Orlando og Paris.

Har terroren noget med islam at gøre? På den nye Webkanal Newspeek var journalist og cavlingprisvinder Jeppe Juhl slet ikke i tvivl: ”Sandheden er den, at drabene i Orlando hænger uløseligt sammen med det syge tankesystem, der kalder sig islam.”

I sit tre minutter lange indslag belagde Jeppe Juhl ikke sin påstand med citatdokumentation, og venligboere og andet godtfolk vil sikkert fremdrage Koranens forsonlige budskaber som korrektiv.

Ifølge islamforskningen er de forsonlige vers dog ikke af stor betydning. Forholdet er det, at muslimernes profet Muhammed kort før sin død fik en åbenbaring, hvorpå han erklærede hellig krig (jihad) mod de vantro. Dermed annullerede Muhammed tidligere fredsaftaler og pålagde samtidig sine tilhængere at ydmyge jøder og kristne. Således blev islam til en herskesyg religion, som vi ifølgeMorgenavisen Jyllands-Posten s blogger Erik Winther Paisley fik godtgjort det på Radio 24syv. På denne radiokanal karakteriserede formanden for Dansk Islamisk Center, imam Waseem Hussain, nemlig homoseksualitet som en synd.

Hussain omtalte ganske vist også Orlando-massakren, men vægtede den ikke tungt. Dermed fremstod imamen med den blanding af kynisme og forstillelse, der gjorde, at man blev led og ked af hans optræden. For nok krævede Hussain ikke homoseksuelle i Danmark retsforfulgt, ”men i andre samfund, i det ideelle samfund, ja, så var det noget andet”.

Men egentlig ville det vel være mere påfaldende, hvis Wassem Hussain havde accepteret homoseksualitet? For i en Gallup-undersøgelse fra 2009 var det ikke muligt blandt 500 britiske muslimer at finde blot én eneste, der kunne acceptere homoseksuel adfærd.

Hvad betyder det for debatten? Overlæge Henrik Day Poulsen, der selv er bøsse, sammenfattede konsekvenserne således i Berlingske :

”Jo flere muslimer, der kommer til Europa, jo større er risikoen for øget homofobi (…). Jorden kalder de ansvarlige politikere. I taler om muslimske flygtninges rettigheder og beskyttelse i et væk. Hvad med mine rettigheder og min sikkerhed?”.

Føromtalte Waseem Hussain gjorde sig i øvrigt også bemærket i afvigte uge med sit ”imamtrick”, der ifølge Berlingske og Kristeligt Dagblad bestod i, at han nægtede at give hånd til præsten og debattøren Sørine Gotfredsen, fordi hun tilhører den halvdel af klodens befolkning, nemlig kvinderne, som islam betragter som mindreværdige.

I en imponerende omgang sofisteri fik lektor Jørgen Bæk Simonsen gjort hele håndtrykssagen til, at det nok i virkeligheden var Gotfredsens skyld, hvilket har afstedkommet adskillige læserbrevsreaktioner i Kristeligt Dagblad . Leif Kongshøj skriver sarkastisk om Bæk Simonsens udlægning: ”Det manglende håndtryk er i virkeligheden udtryk for respekt!”.

Efter Orlando-massakren konkluderede kulturredaktør Michael Bach Henriksen i Kristeligt Dagblads lederartikel, ”at de kredse i samfundsdebatten, der generelt er ukritiske over for den multireligiøse og -kulturelle udvikling, (sandsynligvis) vil gå en selvransagelsens tid i møde”.

Og måske er selvransagelsen allerede begyndt? I 2004 harcelerede daværende biskop Søren Lodberg Hvas i Morgenavisen Jyllands-Posten over Dansk Folkepartis ”reaktionære synspunkter”. Forleden udtrykte Hvas sympati for Dansk Folkeparti og anbefalede Pia Kjærsgaards (DF) erindringer her i avisen:

”Så kan man få et indtryk af, hvilke omkostninger det har, når man skal leve med de manifeste trusler fra de islamistiske hedsporer, som dækker sig bag de flinke, beroligende, politisk korrekte aktører i landskabet. Daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) har rejst en skamstøtte over sig selv og dansk folkestyre, da han i 1999 fra Folketingets talerstol betegnede Dansk Folkeparti som værende ’ikke stuerent’.”

Jo, det er længe siden, de multietniske velsignelser skulle trumfes igennem. I dag spørger man sig selv og hinanden, om en dialog med islam overhovedet er mulig.

Ugens debat skrives på skift af tidligere biskop i Aarhus og klummeskribent på Kristeligt DagbladKjeld Holm og præst og anmelder på Kristeligt DagbladKristian Østergaard . En af de to samler hver uge op på og kommenterer en eller flere af ugens vigtigste værdidebatter