Er vi klar til fremtiden? Miljø og økonomi er nødt til at gå hånd i hånd

DET ER PÅ tide at tænke på fremtiden. De naturlige ressourcer, vi tager for givet, såsom vand, jord, energi og råstoffer, er under stigende pres. Derfor bliver de dyrere og risikerer potentielt at blive utilgængelige.

Tiden er inde til at begynde den grønne overgang til en mere ressourceeffektiv økonomi, som vi har udskudt alt for længe. I oktober 2010 vedtog Europa-Kommissionen en køreplan, der sætter ressourceeffektivitet i centrum af Europas strategi for økonomisk udvikling.

Ressourceeffektivitet betyder, at planetens naturlige ressourcer ikke spildes, men derimod bruges mere effektivt. Kort sagt at producere mere med mindre. Det overordnede princip i køreplanen er at integrere bæredygtig udvikling på tværs af alle politikker og i vores dagligdag.

Vi ønsker en økonomi, der anerkender, at miljøet er en vigtig base for alle økonomiske aktiviteter, og at vi derfor skal udnytte planetens naturlige ressourcer på bæredygtige måder. Vi vil skabe en cirkulær økonomi, hvor det, vi producerer, forbruger og smider væk, bliver genindført i økonomien som den dyrebare og værdifulde ressource, det faktisk er.

MED DEN RIGTIGE blanding af redskaber kan denne overgang blive en reel økonomisk mulighed og være svaret på den økonomiske krise, Europa er dykket ned i. Miljø og økonomi er nødt til at begynde at gå hånd i hånd.

Ressourceeffektiv politik hæmmer ikke vækst, den forbedrer vækst. Det nye årtusinde markerede et klart vendepunkt. Efter århundreders reelt fald begyndte råvarepriserne at stige voldsomt, og de er nu mere ustabile end nogensinde før. De vil fortsætte med at stige i takt med, at verdens befolkning vokser og bliver rigere, og de vil dermed skabe pres på efterspørgslen.

Samtidig vil den regelmæssige adgang til forsyninger på udbudssiden udgøre en stigende risiko. Ressourceomkostninger er blevet mere kritiske for produktionsproduktivitet end lønomkostningerne. Tæt på 90 procent af virksomhederne i europæiske virksomheder forventer, at prisstigninger vil fortsætte i de næste 5-10 år.

For at forblive konkurrencedygtig i en situation med stigende pres på ressourceforsyninger skal industrien gøre mere med mindre. De nødvendige investeringer for at tilpasse sig disse tendenser og fastholde konkurrenceevnen for vores økonomier kan repræsentere en økonomisk mulighed, og visse sektorer er særligt lovende i denne henseende.

EN REDUKTION af de samlede krav til råvarer med 17 procent kan øge BNP med mere end 3 procent og beskæftigelsen i EU med omkring 2,5 millioner. Virksomheder kan opnå en konkurrencefordel ved at mindske affald og forbedre produktionen samt udvide markeder ved at forbedre produkter og være innovative. At bruge ressourcerne mere effektivt er også en smart måde at få borgerne til at ændre livsstil og leve et sundere liv.

Desuden er EU meget afhængig af import. Vi er den største nettoimportør af råvarer (tre ton pr. indbygger pr. år) og er meget afhængige af eksterne energikilder. Vi har kun 18 procent af verdens jernreserver, 11 procent af kobberreserverne, 13 procent af kulreserverne, 2 procent af oliereserverne, og vi mangler mange af de sjældne jordarter og materialer, som er væsentlige for at fremstille moderne produkter. Overgangen til en grønnere og mere bæredygtig økonomi vil ikke kun skabe nye markeder og jobmuligheder, men også bidrage til at reducere EUs afhængighed af råstoffer og eksterne energikilder.

Med EU-formandskabet har Danmark sat en ambitiøs og proaktiv dagsorden for at fremme en grøn og bæredygtig vækst i EU. Under det danske formandskab kan EU på internationalt plan tage en ledende rolle i den kommende FN-konference Rio+20 om bæredygtig udvikling, som vil finde sted i Brasilien i juni i år.

Køreplanen til et ressourceeffektivt Europa kan ses som den europæiske tilgang til den globale, grønne vækstdagsorden. Rio+20-konferencen vil give en mulighed for, at EU kan fremme sine forpligtelser inden for bæredygtig udvikling, og til at løse nutidens økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer på en yderst integreret måde.

Det vil give en unik mulighed for EU og verden til at tage de første skridt hen imod en grøn økonomi. Det er en mulighed, vi ikke bør gå glip af.