Et halvt år med krig i Ukraine: Er der lys for enden af tunnelen, eller er konflikten frosset fast?

Krigen mellem Rusland og Ukraine har onsdag stået på i seks måneder. Tre iagttagere giver her deres bud på, hvordan situationen vil udvikle sig

En 62-årig mand forlader sit sønderskudte hjem i Donetsk-regionen. På onsdag er det et halvt år siden, at Rusland invaderede Ukraine.
En 62-årig mand forlader sit sønderskudte hjem i Donetsk-regionen. På onsdag er det et halvt år siden, at Rusland invaderede Ukraine. . Foto: Ammar Awad/Reuters/Ritzau Scanpix.

Energien bliver afgørende

Bo Lidegaard, historiker og tidligere chefredaktør på Politiken

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Vi er kommet til et punkt, hvor det er svært for Rusland at trænge længere frem, men også svært for Ukraine at trænge de russiske styrker tilbage fra de områder, russerne har erobret.

Denne artikel er en del af denne serie:
Krigen i Ukraine

Desværre er det stadig meget svært at se, at parterne kan nå en forhandlet løsning, og derfor er den sørgelige bundlinje, at krigen vil fortsætte med stor risiko for at stivne i en slags "frozen conflict", som ikke vil kunne bringes til en afslutning inden for kort tid.

Hvordan skal Europa og Vesten forholde sig til konflikten fremover?

En stor udfordring for Europa er at håndtere den meget alvorlige energikrise, som vi står overfor til vinter. Meget afhænger af, om vi kan mobilisere vores samfund til at foretage de energibesparelser, som er nødvendige, og om vi kan gøre det på en måde, så det ikke svækker vores sociale sammenhængskraft.

Jeg forventer ikke, at den energipolitiske klemme vil gøre, at man fra Vestens side vil skære ned på sin støtte til Ukraine, og jeg mener heller ikke, at man bør gøre sådan.

Ukraine er blevet krigsteater i en stedfortræderkrig

Monica Papazu, forfatter og mag.art.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Årsagen til borgerkrigen er, at den ukrainske ledelse under vestlig indflydelse ikke på demokratisk vis respekterede, at befolkningen i provinsen Donbas ønskede at bevare sin egenart gennem sprog, kultur og bånd til Rusland.

På grund af sin beliggenhed har det ukrainske territorium været det sted, hvor stormagter historisk har konfronteret hinanden: I dag står USA og dets allierede over for Rusland. Ukraine er blevet krigsteater i en stedfortræderkrig.

Hvordan, mener du, at parterne bør handle fremover?

Krigen har afsløret den hidtil latente konfrontation mellem USA og Rusland, som Nato’s udvidelse helt til Ruslands grænser har skabt. Samtidig signalerer krigen, at verden ikke længere blot har ét magtcentrum, og at fred kun kan skabes ved – på internationalt plan – at respektere landenes interesser og – på nationalt plan – at respektere den hele befolkning og ikke kun dele af den.

Ligner en uløselig konflikt

Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine

Foto: DR

Vi er kommet ind i en ny fase, hvor den russiske offensiv i øst er gået i stå. Og samtidig ser vi forberedelser til en stor ukrainsk offensiv i syd. Går det sådan, at den ukrainske offensiv i syd kommer til at gå lige så langsomt som den russiske i øst, begynder at ligne noget, der i realiteten er tæt på at være gået i stå.

Der spekuleres i, om der kan opstå et scenarie som det, man ser imellem Nord- og Sydkorea?

Jeg kan godt se nogle paralleller til Korea. Men en afgørende forskel er, at situationen i Korea-krigen blev løst via en overordnet international organisations indgriben. Jeg kan ikke se, at det ville kunne lade sig gøre her.

Det ligner et udvidet Krim-scenarie, som vi har set det siden 2014, hvor en hel del ukrainske områder ender med at være russiske, men uden at det er accepteret eller anerkendt af andre end Rusland selv. Og så vil det til stadighed være et spørgsmål, som man er uenige om. Og det vil sagtens kunne føre til en ny krig på et senere tidspunkt.