Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Et vindpust blev til evighedsblomst

”Hvert menneske er kun som et vindpust.”

Den Danske Salmebog 39, 6

Det synger vi om i flere salmer. ”Vor skabning kender han og ved, at al vor herlighed er græsset lig på ager, i morgen er det hø”, hedder det i Den Danske Salmebog 12, 3. ”Menneskeliv er som græsset i enge, blomsten vi ligne fra isse til fod”, siger Grundtvig i Den Danske Salmebog 3, og vi synger disse linjer med tak for livet og dagen, mens vi har det, som Grundtvig siger det i en anden salme: ”Vi alle ser med gru vort timeglas udrundet.”

Selv blev han 89 år gammel og stod på prædikestolen i Vartov Kirke søndag formiddag. Mandag sad han i sin stol og var død.

Jo, hvert menneske er kun som et vindpust! Vi ved det godt, men bliver alligevel rystet, når det bliver virkelighed.

I søndags hørte vi om den syge ved Bethesda Dam. I samfulde 38 år havde han været syg, og dermed rører vi ved en virkelighed, som peger i samme retning. Når vi hører om et dødsfald efter lang tids sygdom, siger vi sommetider, at det var godt, han eller hun omsider fik fred. Fordi sygdom ofte er en forløber for døden, og forløberen gør, at vi pludselig kan se døden som en ven, en befrier, selvom den jo i virkeligheden er og bliver livets fjende.

Hvad stiller vi op med døden? kan vi spørge.

Menneskelivet er som et vindpust, og den, der samler rigdom, gør det til ingen nytte, for hvem skal høste den? siger den gamle salme. Så kommer den selv med svaret i vers 8: ”Mit håb står til dig!”.

Jo, for han har jo sendt os den frelser, hvis magt er større og stærkere end døden. Selvom et menneske kun er som et vindpust, findes der altså en virkelighed, som sejrer og knuser dødens magt, nemlig Jesus Kristus. Da han står ved den håbløst syge mand ved Bethesda Dam, lyder det: ”Rejs dig, tag din båre og gå!”, og straks blev manden rask og kunne gå omkring.

Da han ved en anden lejlighed støder sammen med et ligtog i byporten i Nain, lyder det på samme måde: ”Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!”.

Så blev der ingen begravelse den dag. Nej, for livet sejrede over døden, og et vindpust blev forvandlet til en evighedsblomst.

Frede Møller er pastor emeritus.