Børn skal trænes i empati fra vuggestuen

Sociale problemer kunne langt bedre bekæmpes, hvis man lagde en etisk dimension ind i pædagogikkens allerede fra vuggestuen og op gennem skolesystemet, mener psykolog Hanne Frøyr

Den gyldne regel fordrer, at vi er mod andre, som vi ønsker, de skal være mod os. Gør vi dette, kan det ikke gå helt galt, mener Hanne Føyr.
Den gyldne regel fordrer, at vi er mod andre, som vi ønsker, de skal være mod os. Gør vi dette, kan det ikke gå helt galt, mener Hanne Føyr.

I DET DANSKE uddannelsessystem er der overvejende fokus på faglighed og intelligens, og i nogen grad på de sociale færdigheder. Høje Pisa-tal skaber ikke nødvendigvis lykkelige mennesker, hvilket det kinesiske skolesystem på skræmmende vis er et eksempel på.

Det danske uddannelsessystem kan helt åbenlyst ikke i tilstrækkelig grad eliminere sociale og mellemmenneskelige problemer. Dette kunne i meget høj grad bedres, hvis der blev lagt en etisk dimension ind i de pædagogiske målsætninger allerede fra vuggestuen og op gennem skolesystemet, så man træner børn og unge i at have empati med andre.

Det lyder måske som et ambitiøst mål, men børn er født med en evne til at have medfølelse med andre væsener, og det er denne evne, som skal plejes og stimuleres, ved at de støttes i at blive bevidste om deres egne følelser og adfærd og i at leve sig ind i andres følelser og perspektiv.

Alle religioner bygger mig bekendt på en grundlæggende leveregel: ”Vær over for andre, som du ønsker, andre skal være over for dig”. Dette burde således være en grundlæggende værdi, som alle uanset religiøst tilhørsforhold kan tilslutte sig.

For at man kan være over for andre, som man ønsker, andre skal være over for en selv, er det en forudsætning, at man kender sine egne følelser, og at man har empati med andre.

Den empatiske evne trænes ved, at børnene fra de er helt små støttes i at mærke, hvad der rører sig i dem selv, i at blive bevidste om deres følelse og i at være omsorgsfulde over for andre og betragte andre som ligeværdige.

Mobning er et rædsomt problem, og dette kunne elimineres, hvis børn fra de er helt små anerkendes for at være omsorgsfulde mod andre og lærer at leve sig ind i, hvad der rører sig i andre.

Konflikter mellem børn bliver ikke løst ved at skælde ud og fjerne de stridende parter fra hinanden. Konflikter skal bruges til at give børnene en forståelse af, hvilke følelser i den anden og i en selv der lå til grund for uoverensstemmelsen.

Vores børns læring skal ikke blot sigte mod, at de tilpasses den teknologiske udvikling gennem intellektuelle færdigheder. Børnene skal hjælpes til at blive hele mennesker med kognitive såvel som følelsesmæssige færdigheder og med respekt for mennesker og miljø.

Den teknologiske udvikling og globale forandringer har ændret vores livsvilkår radikalt inden for de seneste 10 år, og ingen kan forudsige, hvilke livsbetingelser vi og børnene kommer til at leve under om bare 10 år.

Dog - hvis ”Vær over for andre , som du ønsker, andre skal være over for dig” blev en almindelig gyldig leveregel blandt mennesker, kan det ikke gå helt galt - uanset verdens gang.

Hanne Frøyr, psykolog, Sortedam Dossering 85 C,København Ø