Prøv avisen
Debat

Et nyt regionernes Europa er fremtiden

"I lyset af dette er det afgørende at oplyse om det europæiske kontinent ud fra andre rammer end nationalstaternes. Det er vigtigt at fortælle om de europæiske realiteter, som samtidig peger frem mod en vision for Europa."

EU har det rette kontinentale beslutningsniveau, men har meget lidt demokratisk legitimitet. Det er den ulykkelige situation i Europa. Svaret er et demokratiseret EU, skriver historiker

Nationalstaterne har et politisk demokratisk system med stor legitimitet, men ikke mulighed for at klare de internationale udfordringer hver for sig.

Fra klimaforandringer til migration, økonomisk integration med videre.

EU har det rette kontinentale beslutningsniveau, men har langtfra en demokratisk struktur og derfor meget lidt demokratisk legitimitet. Det er den ulykkelige situation i Europa.

Svaret er et demokratiseret EU. Et forsøg på at styrke nationalstaterne vil kun udstille staternes umådelige utilstrækkelighed i forhold til at løse problemerne hver for sig. Det er muligt, at vi skal en omvej omkring et desperat forsøg på at styrke det nationale demokrati for at tilfredsstille den forståelige utryghed i omskiftelige tider, men på længere sigt vil behovet for politisk styring af udviklingen være åbenlyst.

Det er her værd at bemærke, at nationalstaterne ikke afgiver suverænitet. Det er altid borgerne, der afgiver suverænitet, og de kan i princippet lige så vel gøre det til et europæisk som et nationalt niveau.

Et europæisk demokrati har desuden den fordel, at illusionen om den nationale ensartethed vil blive åbenbar. Nationalstater er ikke homogene, til trods for at de seneste 200 års europæiske historieskrivning primært har handlet om at give det indtryk. Den sande europæiske mangfoldighed vil vise sig. I et europæisk demokrati vil regionerne være mere synlige. Eksempelvis er den franske region Bretagne med egen kultur i højere grad støttet af EU end af den centralistiske franske stat, hvor man lever med forestillingen om, at der kun er én kultur i Frankrig, den franske.

I lyset af dette er det afgørende at oplyse om det europæiske kontinent ud fra andre rammer end nationalstaternes. Det er vigtigt at fortælle om de europæiske realiteter, som samtidig peger frem mod en vision for Europa.

Anders Engberg er historiker og spiludvikler