Evangeliet om syndernes forladelse skal altid fortælles på ny: Det gør præsten i Vartov

Niels Grønkjær er en fortræffelig grundtvigsk prædikant. Han gør evangeliet om syndernes forladelse nyt for os, skriver formænd for henholdsvis Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed

"Selvom vi ikke vil blande os i den aktuelle diskussion, kan vi ikke lade være med at sige, at vi, på trods af 10 års kirkegang i Vartov Kirke og i Immanuelskirken, ikke kan genkende væsentlige dele af den teologi, som Carsten Breengaard præsenterer som Niels Grønkjærs," skriver Vibeke Hein og Jens Hestbech.
"Selvom vi ikke vil blande os i den aktuelle diskussion, kan vi ikke lade være med at sige, at vi, på trods af 10 års kirkegang i Vartov Kirke og i Immanuelskirken, ikke kan genkende væsentlige dele af den teologi, som Carsten Breengaard præsenterer som Niels Grønkjærs," skriver Vibeke Hein og Jens Hestbech. . Foto: Liselotte Sabroe.

Carsten Breengaards kronik den 3. november i Kristeligt Dagblad er i hovedsagen et indlæg i en diskussion med Hans Hauge om vores præst, Niels Grønkjærs, teologi.

Selvom vi ikke vil blande os i den aktuelle diskussion, kan vi ikke lade være med at sige, at vi, på trods af 10 års kirkegang i Vartov Kirke og i Immanuelskirken, ikke kan genkende væsentlige dele af den teologi, som Carsten Breengaard præsenterer som Niels Grønkjærs. Men kronikken har overskriften ”Menigheden i klemme”, og Carsten Breengaard skriver til sidst, ”at det blev efterhånden klart for os, at Niels Grønkjærs forkyndelse havde bevæget sig ind i et helt andet rum”, og at Niels Grønkjærs prædiken ”slap i stigende grad forbindelsen til det, der for grundtvigsk kristendom altid havde været afgørende”.

Hvis ovenstående er sandt, så har de to grundtvigske menigheder i København i sandhed et problem. Det er det efter vores opfattelse ikke.

Niels Grønkjær er en fortræffelig grundtvigsk prædikant. Det kan enhver forvisse sig om ved at læse hans prædikensamling ”Nye prædikener” eller læse kirkebladet for Københavns og Vartov Valgmenigheder, en del prædikener findes desuden på menighedernes hjemmeside. Endelig kan man jo også gå i kirke.

I Niels Grønkjærs prædikener er Gud som altid hos Grundtvig en levende og nærværende virkelighed. Så levende, at traditionen hele tiden udfordres med nyformuleringer, som man som kirkegænger så kan forholde sig til med tilslutning, spørgen, skepsis eller måske afvisning som i Carsten Breengaards tilfælde.

Det havde selvfølgelig været fint, hvis Carsten Breengaard og Niels Grønkjær havde kunnet føre en samtale om deres teologiske uenighed. Det har ikke kunnet ske. Men herfra og så til at slutte, at ”menigheden er i klemme”, er at gøre et enkelttilfælde til noget generelt.

Vi diskuterer, har menighedsmøder og studiekredse, er enige og uenige, men er fælles om at holde gudstjeneste.

Vi forventer af vores præst, at han ikke blot ”kildrer vores ører”, men hele tiden med udgangspunkt i tekster og tradition gør evangeliet om syndernes forladelse nyt for os. Det gør Niels Grønkjær, søndag efter søndag.

Vibeke Hein og Jens Hestbech er formænd for henholdsvis Vartov Valgmenighed og Københavns Valgmenighed