Mission Afrika: Vi skal være klarere i spyttet, når vi taler om kirkens missionsopgave

Vi skal både møde muslimer med en klar forkyndelse af det kristne evangelium. Og samtidig skal vi søge at leve godt, fornuftigt og respektfuldt sammen med muslimerne i vores land. De er ikke vores fjender, men vores medmennesker, skriver Anne Mie Skak Johanson og Peter Fischer-Nielsen fra Mission Afrika

Illustration: Rasmus Juul

I Kristeligt Dagblad kan man den 16. marts læse om en håndfuld præster, der ikke anser det som en væsentlig opgave for dem at omvende muslimer.

En af præsterne er citeret for at sige, at ”det vigtigste for mig er at skabe dialog med muslimer og en forståelse af, hvad vi er fælles om”.

En anden præst siger, at hun ikke ser det som sit mål, at folk fra andre trosretninger skifter religion.

Det er muligt, at der forsvinder en nuance eller to i avisens dækning af disse præsters holdninger til de store spørgsmål om dialog, integration og mission. Men hvis det er en udbredt tendens, at vores præster ikke er optaget af, at muslimer bliver kristne, er der grund til at være bekymret.

Det er selvfølgelig rigtigt, at det ikke er kirkens eller præstens opgave at omvende muslimer – det er Guds. Lige så rigtigt er det, at vi som kristne har et ansvar for at møde folk med respekt, omsorg og oprigtig interesse. Men når det er sagt, må det dog altid ligge som et klart ønske for en kristen, at den sandhed, som vi selv bekender os til, også må blive livgivende for vores medmennesker. Muslimer har – ligesom alle andre – ikke bare behov for at blive mødt med dialog, de har også behov for at blive mødt med en klar og tydelig forkyndelse af evangeliet.

Vi skal være lidt klarere i spyttet, når vi taler om kirkens missionsopgave. Biskop Peter Fischer-Møller siger i artiklen, at ”mission ikke handler om, at vi har fået en færdigpakket sandhed åbenbaret, som vi skal få andre til at tage til sig”. Vi bliver naturligvis aldrig færdige med at pakke den kristne sandhed ud, men bliver vores tro alligevel ikke fattig, hvis vi ikke mener, at vi har en sandhed, som vi gerne vil have vores medmennesker og blandt dem muslimerne til at blive overbevist af?

Det er vores klare overbevisning, at det både er muligt og gavnligt at stå fast på en tydelig todelt dagsorden, når det handler om mødet med muslimer. Vi skal både møde muslimer med en klar forkyndelse af det kristne evangelium og samtidig søge at leve godt, fornuftigt og respektfuldt sammen med muslimerne i vores land. De er ikke vores fjender, men vores medmennesker.

I Mission Afrika arbejder vi i lande og områder i verden, hvor kristne og muslimer lever tæt sammen på godt og ondt. Vi oplever, at de kirker, som vi støtter og arbejder sammen med, ser det som helt naturligt både at være optaget af evangelisering og af diakonale og dialogiske aktiviteter.

Det samme må kunne lade sig gøre i den danske folkekirke. Evangeliet skal forkyndes for alle, herunder muslimer, samtidig med at vi søger at bygge broer og skabe fred og gode relationer.

Anne Mie Skak Johanson er bestyrelsesformand i Mission Afrika, og Peter Fischer-Nielsen er generalsekretær i Mission Afrika.