Evangeliet som udgangspunkt

”Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.”

Anden Mosebog 20, 1-2

Af og til er der nogle, som siger, at det er en anden Gud, vi møder i Det Gamle Testamente end i Det Nye Testamente. I Det Gamle Testamente er Gud hård og ubarmhjertig. En Gud, som kun har kærlighed til sit eget folk, og de ti bud er vejen til herligheden.

Det er nu alt for enkelt at sige sådan. Sådan er Gud ikke.

Forestil jer Israels folk, som sidder i slaveriet i Egypten og drømmer om en helt anderledes fremtid.

Forestil jer så, at Moses så træder frem for dem og siger: ”Kære venner, jeg har en hilsen til jer fra den hellige Gud. Han er en streng Gud, som har bestemt sig for at give jer en række bud, I skal overholde. Gør I det til punkt og prikke, ja, så vil han som belønning føre jer ud af slaveriet i Egypten.”

Det er ikke svært at forestille sig, at et modløst folk så bliver endnu mere fortvivlet.

Hvordan i alverden skal vi dog bære sig ad med at leve op til alt det, som Gud kræver? Hvordan bærer vi os ad med at gøre os fortjent til sådan en fremtid?

Men nu er budskabet altså et andet, og Gud være lovet for det.

Udgangspunktet – det lyder sådan: ”Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.”

Udgangspunktet er altså ikke det, vi skal gøre, men det, som Gud har gjort.

Vi kan også sige, at udgangspunktet er evangeliet.

Selv i Det Gamle Testamente er udgangspunktet evangeliet, det glædelige budskab om det, som Gud har gjort. Og når Gud giver sine bud, er tanken ikke, at de skal leve op til disse krav for at få adgang, men at det må gå dem godt i det land, som Gud har ført dem ind i. ”For at I må leve, og det må gå jer godt,” som det hedder i Femte Mosebog 5, 33.

Som Moses i sin tid førte folket ud af trældommen, har Jesus Kristus ført os ud af syndens trældom. Det er med andre ord ikke dig og mig, der skal gøre noget for at gøre Gud tilpas. Nej, Jesus Kristus har fuldbragt værket. Der mangler ikke noget. Budene er givet os, for at vi må leve, og det må gå os godt. Mere om det i morgen!

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.