Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Evangeliet som udgangspunkt

”Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.”

Anden Mosebog 20, 1-2