Prøv avisen

Evolutionslærens argumenter er sluppet op

Hvorfor ikke bruge den ældgamle, hævdvundne betegnelse for den intelligente designer: Gud? Med stolthed. Og så lade evolutionisterne blive ved at piske på deres døde hest, siger forfatter og cand.jur. Poul Hoffmann. - Foto: stock.xchng

INTELLIGENT DESIGN: Samtalen med evolutionismen er i realiteten til ende. Den må blot blive ved med at udstille sin videnskabelige afmagt og dogmatiske obskurantisme i Europarådet, og hvor den ellers kan komme til det

INTELLIGENT DESIGN er det rene vrøvl, skriver en debattør i Kristeligt Dagblad den 19. november. William Dembskis verdenskendte bog om emnet karakteriserer han som fyldt med intetsigende vås, og bevægelsen i det hele taget som useriøst gøgleri. Og mere i samme skure.

Indlægget er betegnende for den situation, som længe har måttet stå klar for enhver, der har fulgt de seneste 50 års diskussioner om udviklingslæren (darwinismen, evolutionismen). Denne læres saglige argumenter er uhjælpeligt sluppet op, og nu søger dens establishment med Richard Dawkins i spidsen at hævde sin smuldrende monopolmagt ved skældsord og ubehersket optræden. Samtalen med evolutionismen er i realiteten til ende. Den må blot blive ved med at udstille sin videnskabelige afmagt og dogmatiske obskurantisme, i Europarådet og hvor den ellers kan komme til det.

Om vi slipper af med den, mens denne verden står, er selvfølgelig et andet spørgsmål; gamle Adam elsker den jo. Hvis det sker, bliver det nok mest på den måde, at den løber ud i postmodernismens afgrund, hvor den eneste sandhed antages at være, at der ingen sandhed findes. Så er forrådnelsen fuldbyrdet.

MEN KÆRE VENNER i intelligent design: Hvad med at begynde at gøre rigtig alvor af jer selv? Hvorfor blive ved bare at arbejde for at få intelligent design anerkendt som en videnskabelig teori? Det er jo et alt for lavt ambitionsniveau.

Hvorfor ikke bruge den ældgamle, hævdvundne betegnelse for den intelligente designer: Gud? Nærmere bestemt Gud, som har skabt verden, indbefattet mennesket. Det er jo, hvad det hele drejer sig om. Det eneste, som det hele kan dreje sig om. Så sig det dog i stedet for at sidde forkuede og bede om lov til at eksistere.

Hvad er I bange for? At man skal kalde jer dét, som I faktisk er: kreationister? Hvilket vil sige mennesker, som respekterer de videnskabelige kendsgerninger og tager til efterretning, at der er en skaber af verdensaltet. Og som derfor er i stand til at føre en fornuftig og værdig samtale om tilblivelse og væren, om liv og død, om himmel og helvede.

Hvorfor ikke bare vedkende jer dét? Med stolthed. Og så lade evolutionisterne blive ved at piske på deres døde hest.

Poul Hoffmann,
forfatter og cand.jur.,
Lundøvej 80,
Højslev