Prøv avisen

Fødselstallet skal da ned

OVERBEFOLKNING: I stedet for at diskutere om vi får børn nok, bør man erkende, at jordkloden går sin undergang i møde, hvis ikke overbefolkningen stoppes

Familieminister Carina Christensen (K) argumenterede for nylig for, at danske familier føder for få børn (1,8 i gennemsnit), og at de efter hendes opfattelse burde føde 3 børn hver.

Heldigvis har ministeren modtaget kritik fra mange sider, men det chokerer mig, at al kritikken tilsyneladende kun vedrører familiepolitiske forhold såsom kvindernes karrieremuligheder, retten til selv at bestemme børnetallet, børnepasningsproblemer og lignende, og at alle kritikkerne tilsyneladende er enige i, at flere børn ville være ønskeligt.

Er der da slet ingen, som har forståelse for, at jordkloden er alvorligt syg og går sin egen undergang i møde, i hvert fald hvad liv angår, hvis vi ikke hurtigt griber ind og får standset den nuværende befolkningstilvækst på jorden?

Hvis man betragter jordkloden lidt udefra med naturvidenskabelige og medicinske briller, så bliver det klart, at der kun er en diagnose, som passer på klodens sygdom, nemlig cancer! Og cancercellen viser sig at hedde Homo Sapiens, som jo formerer sig fuldstændig uhæmmet på alle andre organismers bekostning.

Får befolkningstilvæksten lov at fortsætte ret meget længere, kan det kun ende katastrofalt med massive folkevandringer i håb om at finde områder med bedre overlevelsesmuligheder (rent vand, mad, arbejde med videre) ledende til krige af enhver art, klimaændringer, livsødelæggende forurening og til sidst udryddelse af ikke blot menneskeracen, men formentlig alt flercellet liv, ja måske alt liv.

Vi kan naturligvis ikke i Danmark løse hele klodens problem, men vi bør da i det mindste se kendsgerningerne i øjnene og feje for vor egen dør. Efter min mening bør staten absolut støtte de børn, vi nødvendigvis skal have, ved at give et pænt børnetilskud til første og måske andet barn, men samtidig bør staten klart udtale, at befolkningstallet skal nedbringes (over hele kloden) og derfor bliver efterfølgende børn belagt med et løbende gebyr af samme størrelse som børnetilskuddet!

Og så skal staten naturligvis tage stilling til, hvordan de demografiske problemer, som et faldende befolkningstal vil medføre, kan og skal løses i stedet for blot at udskyde til næste generation ved at sætte fødselstallet op og importere udenlandsk arbejdskraft, sådan som parolen lyder i dag. En udskydelse vil kun mindske mulighederne for at redde betingelserne for liv her på jorden. Så vidt jeg ved, er det aldrig set, at en cancer er helbredt ved at stimulere cancercellen til yderligere reproduktion. Hvordan og hvornår får vi en ansvarsbevidst familieminister?

Olaf Witmeur,

speciallæge,

Frugtparken 21,

Gentofte