Prøv avisen

Faget KLM. Rasmussens mærkelige forandringer skal frem i lyset

JENS RASMUSSEN efterlyser i Kristeligt Dagblad den 7. februar en dannet og redelig debat. Skal almen dannelse i læreruddannelsen alene () omfatte kristendom, livsoplysning og medborgerskab, eller bør der udvides med natur- og teknologielementer, spørger han.

Jens Rasmussen lægger vægt på præcise referencer, men mig bekendt er der ingen, der kan citeres for det alene, der indgår i Jens Rasmussens forslag til debattema. Man kan faktisk mene, at det er en uredelig opstregning af debatfrontlinjen, hvis da Jens Rasmussens indlæg indgår i den aktuelle debat, som er anledningen til, at han er i avisen.

Det bliver aldrig mere klart, end at han kan løbe fra det. Men for eksempel en som jeg går da ud fra, at der ikke optræder ét eneste fag i dansk læreruddannelse, der ikke er alment dannende Jens Rasmussens naturfag inklusive.

En anden sag er, at politikerne i forliget om ny læreruddannelse af 1. juni 2012 opererer med et hovedområde i lærernes grundfaglighed, som de kalder almen dannelse til forskel fra det andet hovedområde, som de kalder pædagogik og lærerfaglighed.

Almen dannelse, siger politikerne, skal udfyldes af et tema, der hedder det samme som et fag i den nuværende læreruddannelse, nemlig KLM, kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab. Hermed er ikke sagt, at der ikke finder almen dannelse sted andre steder i læreruddannelsen. Ligesom der jo heller ikke bliver tale om, at der ikke forekommer pædagogik og lærerfaglighed andre steder i uddannelsen end i lige dét hovedområde.

Men hermed er sagt, at den del af den almene dannelse, som KLM hidtil har varetaget, også skal varetages i den kommende uddannelse som KLM. Og den KLM-faglighed skulle styrkes i den kommende uddannelse, sagde politikerne.

Foreløbig står vi med et bekendtgørelsesudkast, hvor man under Lærernes grundfaglighed end ikke længere nævner hovedområdet og eksamensfaget pædagogik og lærerfaglighed formentlig fordi det hele opfattes som pædagogik og lærerfaglighed.

Politikernes andet hovedområde, almen dannelse som KLM, optræder nu i en tilklippet udgave (signeret af Jens Rasmussen). Den er nu reduceret til et modul på linje med ethvert andet modul under lærerens grundfaglighed/pædagogik og lærerfaglighed.

Er det mon i overensstemmelse med politikernes hensigt eller mere med Rasmussen og hans meningsfællers?

Det, vi bliver nødt til at debattere i disse dage, er, om politikernes intentioner skal opfyldes, eller om Jens Rasmussens skal det. Jens Rasmussen går i dækning bag store og små korrekturer, flerforfatterskaber, embedsmands- og sekretærroller og sarte påstande om uetiske personangreb.

Det ville klæde ham og fremme debatten at tage lidt ansvar til gengæld for den vældige magt, han har haft i hele processen omkring den nye læreruddannelse. Uddannelsen kommer i historiebøgerne til at bære hans navn.

Hvad er denne læreruddannelsesrevolutions menneskesyn og grundværdier, Jens Rasmussen? Er dens dannelsessyn og samfundsvision indiskutabel? Skal vi ikke høre om det? Eller er det alt sammen noget gammeldags og ufilosofisk KLM-snak?

Skal den revolution, Jens Rasmussen og Andreas Rasch-Christensen selv omtaler den kommende læreruddannelse som i et nyligt Politiken-indlæg, virkelig hastes igennem som en nærmest administrativ, udebatteret justering af teknisk art, som om der ikke var det mindste gran af pædagogisk diskutabel normativitet indbygget i alle disse forandringer?

Diskussionen handler om andet og mere end KLM, for man har jo været inde at pille i fagopfattelsen i samtlige fag. Er det alt sammen noget, der ikke er værd at meddele og debattere i den offentlighed, hvis læreruddannelse regeringen har gjort til sit højhastighedsprojekt og givet disse udvalgte få embedsmænd rigtig megen magt over?

Eller skal vi bare vænne os til, at det er det, som deregulering reelt betyder: en afdemokratisering og en afkobling af den faglige og offentlige debat og al magt til nogle ganske få højtplacerede administratorer i stedet?

Michael Riis er formand for Læreruddannelsens Religionslærerforening