Prøv avisen

- Fagetisk råd skal rådgive i misbrugssager

Den katolske biskop Czeslaw Kozon efter Festmesse og indsættelse af ny præst i Katolsk Vor Frue Kirke, Århus. Foto: Martin Ballund

Jeg har ikke sagt, at jeg vil lade stå til, siger dagens debattør, biskop Czeslaw Kozon

En del personer har reageret kritisk på mit udsagn om, at jeg ikke umiddelbart ville anmelde et for hold om seksuelle overgreb foretaget af kirkelige medarbejdere til politiet.

Min baggrund for at udtale mig sådan er en jurists ord for, at jeg ikke har anmeldepligt i en sådan sag.

Dermed har jeg ikke sagt, at jeg vil lade stå til, i fald der skulle komme en anklage mod en kirkelig medarbejder om seksuelle overgreb. Jeg vil naturligvis lytte til relevant og kompetent rådgivning.

Netop af den grund har vi som led i vort beredskab i tilfælde af anklager om overgreb nedsat et fagetisk råd bestående af en præst, en jurist og en socialrådgiver, de to sidste ikke-katolikker.

Før man kender en fremtidig forelagt sag, er det umuligt at sige, hvordan man vil reagere, og hvilke forholdsregler der skal træffes. Derfor vil min handlemåde i sådanne sager være afhængig af, hvad ovennævnte fagetiske råd anbefaler.

En anden kritik går på, at jeg ikke har gjort noget ved de sager, der er foregået i fortiden. Mit svar hertil er, at mit kendskab til dem er meget fragmentarisk, de ligger ofte årtier tilbage, og ingen har henvendt sig med en konkret anklage eller ønske om at få dem undersøgt.

Czeslaw Kozon er biskop i den katolske kirke i Danmark