Prøv avisen

Farlig forførelse med billedtale. Der findes intet religiøst dna

DER ER ET voldeligt dna i islam. Den påstand har figureret flere gange i forbindelse med opstandelsen omkring Trykkefrihedsselskabet og det forkastelige attentat på Lars Hedegaard.

Påstanden om det voldelige dna bør vække protest og undersøges nærmere. Dna er en nukleinsyre, der indeholder de genetiske instruktioner, der benyttes i udviklingen og opretholdelsen af alle kendte levende organismer og nogle vira. Det er så at sige livets alfabet.

Det mirakuløse fænomen dna rummer de biologiske koder, alle legemer i deres forskelligheder styres af. Dette indebærer, at det stort set ikke er muligt at ændre og styre et dna, da det tværtimod styrer hele vores basale kropslige opbygning. Dna er således en grundlæggende forudsætning for alt biologisk liv.

Det er en utrolig landvinding, at den moderne biologi kan udrede et dna på denne måde. Men samtidig rejser dets ubetvivlelige eksistens spørgsmålet om, hvor meget af vores livsførelse og livsvalg det bestemmer. Nogle meget nærsynede biologister prøver at overbevise os om, at biologien styrer det hele.

Men hvad sker der, hvis man som i ovenstående citat overfører et biologisk begreb til et spørgsmål om religion og etnisk tilhørsforhold? Islam er en religion og ikke en biologi. Og der opstår en yderst giftig suppe, hvis man på denne måde indfører biologien i definitionen af en religion.

Hverken islam, kristendommen eller nogen anden religion har sådan noget som et dna. Og da islam tilmed alt for sorgløst identificeres med den moderne mellemøstlige verden, må man tilføje: Ej heller arabere eller islamiske afrikanere har et religiøst dna! Hele argumentationen er forvrøvlet og demagogisk. Man skal i disse sammenhænge være meget forsigtig med sine billeder.

Man kan for eksempel spørge sig, hvad der sker, når en etnisk dansker konverterer til islam? Bliver der så pludselig implanteret et voldeligt dna i vedkommende?

Fra forrige århundredes historie og fra adskillige helt moderne lande kender vi denne uheldsvarslende argumentation. Med et billede, Fanden selv har skabt, åbner den for aggressivitet og hadefuld retorik, som er mere end skadelig for alt fredeligt samliv mellem gammeldanskere og nydanskere.

Enhver, der har fulgt med i de sidste ugers højtråbende og ophidsende agitation, har et helt tydeligt anskuelsesmateriale. Islam har ikke et dna, og spørgsmålet er, om en sådan absurditet som et voldeligt dna overhovedet eksisterer.

Erik A. Nielsen,dr.phil. og dr.theol.,Strindbergsvej 3, Valby