Prøv avisen

Fjern de fire stopklodser

Foto: Ritzau Scanpix/Virginia Mayo

De fire forbehold er en daglig belastning for Danmark i forhold til det europæiske samarbejde, og regeringen bør modstå det politiske pres og lynhurtigt sende de fire forbehold til folkeafstemning

De fire EU-forbehold er en daglig belastning for Danmark i forhold til det europæiske samarbejde. Vi kan ikke fortsætte med at have forbehold over for forsvarssamarbejdet, retlige og indre anliggender, eurosamarbejdet og unionsborgerskabet.

Forsvarssamarbejdet i EU har til formål at skabe fred og sikkerhed, hvilket betyder, at EU skal have de redskaber, der er nødvendige, men det danske forbehold betyder, at vi ikke kan bidrage med redskaber, når det er EU, der skal være leder af en opgave, selvom vi har deltaget i den sammen, da det var enten FN eller NATO, der stod for ledelsen af opgaven. Disse absurde tilstande kan vi ikke leve med længere.

Med Lissabon-traktaten bliver samarbejdet om retlige og indre anliggender overvejende overstatsligt, hvilket vil indebære, at Danmark ikke kan deltage i samarbejdet, som det er tilfældet i dag, hvor vi deltager mellemstatsligt.

Traktaten giver ganske vist mulighed for en såkaldt opt-in-ordning, det vil sige forbeholdet skal ændres ved en folkeafstemning, så vi kan koble os på, hvis der er noget, der passer os. Jeg er imod tanken om, at vi skal have et tagselvbord, og den folkeafstemning, der skal til, er, at vi afskaffer forbeholdet.

Et værdiløst forbehold, der reelt blev afskaffet med Amsterdam-traktaten, er unionsborgerskabet. I Lissabon-traktaten videreføres teksten om, at unionsborgerskabet ikke på nogen måde erstatter det nationale borgerskab, så væk med det.

Euroen er her allerede, ja, euroen er nærmest en parallelvaluta til kronen i Danmark, og store dele af butikkerne og feriestederne modtager med glæde betaling i euro. For udenlandske virksomheder, der skal beslutte, hvor de vil investere, er det i øvrigt en ulempe at stå uden for euroen, idet de virksomheder, der vil betjene det europæiske marked, vil lægge deres investering i et euroland. Derfor og af mange andre grunde skal vi af med euroforbeholdet og gøre det nemmere at tiltrække udenlandske investeringer til landet.

Danmark vil få øget sin reelle indflydelse på fremtidens politikker i europæisk perspektiv, når disse forbehold er væk, og derfor må den danske regering modstå modpresset fra venstrefløjen eller nationalisterne, og lynhurtigt sende de fire forbehold til folkeafstemning.

Arne Thøgersen, medlem af landspolitisk udvalg i Europabevægelsen.