Flygtninge skal inddrages i et værdigt arbejdsliv

Vi selv som privatpersoner har et ansvar for at møde flygtninge med åbenhed og hjælpe dem til rette i Danmark. Når vi viser overskud, er vi med til at vise de nytilkomne, at dansk kultur er bygget på tillid, åbenhed og venlighed, skriver Venstre-politikeren Ole Stark

Virksomheder bør gøre mere for at få flygtninge i beskæftigelse, mener Venstre-politiker. Maung er flygtning fra Burma og har som en af de få haft held med at få et job i Danmark.
Virksomheder bør gøre mere for at få flygtninge i beskæftigelse, mener Venstre-politiker. Maung er flygtning fra Burma og har som en af de få haft held med at få et job i Danmark. . Foto: Sophia Juliane Lydolph.

Tusindvis af flygtninge kommer i disse år til Europa og Danmark. I Hillerød har vi i 2015 modtaget 80 flygtninge (færre end ventet, hvilket betyder, at vi har brugt 19 millioner kroner mindre end budgetteret), uden at det har ført til væsentlige problemer - ud over de betænkeligheder, lokale har udtrykt, når flygtningene skulle huses.

I 2016 forventer vi at skulle huse yderligere 147, som vi i byrådet og administrationen arbejder på at huse under fornuftige forhold.

Man stikker selvfølgelig blår i øjnene på sig selv, hvis man ikke anerkender, at det vil give lokalsamfundet udfordringer, når man skal modtage et relativt stort antal mennesker, der taler andre sprog, og i nogle tilfælde har en anderledes tilgang til livet end den, vi er vant til.

Men det er ikke udfordringer, vi ikke kan løfte. Venstres grundprincipper hviler på friheden til at tænke, tro og tale samt skrive, hvad man mener, uden frygt for at blive straffet. Dette gælder for alle, så længe friheden ikke misbruges til at bryde landets love.

Venstres grundprincipper indebærer også en anerkendelse af, at ”det er vigtigt at udvikle åbne samfund, der stimulerer og inspirerer hinanden. Det frie møde mellem forskellige kulturer giver vitalitet og udfordringer, mens isolation giver stagnation og forfald. Fri kommunikation, fri handel og fri bevægelighed over landegrænserne for mennesker, kapital, informationer og idéer bidrager til at skabe og bevare frihed og fred, fordi de tætte forbindelser mellem lande og folk øger kendskabet til og forstærker forståelsen for forskelle i kultur og national identitet”, som det officielt er formuleret fra partiets side.

Jeg er stærk tilhænger af disse grundprincipper i Venstre, og derfor er jeg også stærk fortaler for, at vi alle påtager os ansvaret for at møde flygtninge i respekt for deres verdensanskuelse. Så længe de ikke bryder Danmarks love.

Jeg anerkender, at mødet med fremmede kulturer kan være grænseoverskridende, men alle parter vil være bedst tjent med, at vi møder det fremmede og det anderledes med nysgerrighed og åbenhed frem for frygt.

Flygtningene har brug for at finde imødekommenhed og tilbud om en måde at skabe deres egen levevej. Vi selv har brug for at skabe et samfund, hvor mennesker, der flygter hertil for at skabe sig en ny tilværelse, i større grad bliver en ressource i stedet for et problem.

Det er muligt. Ikke blot fordi de nytilkomne kan skabe nye handelsmuligheder for danske virksomheder. Men også fordi mødet med anderledes kulturer udfordrer vores måde at tænke på og skaber nye og bedre veje.

Det kan lykkes, hvis vi hjælper hinanden. Vores virksomheder skal påtage sig ansvaret for at inddrage flygtninge i et værdigt arbejdsliv, så de kan blive en del af et arbejdsfællesskab og lære vores kultur og vores grænser at kende. Det skal ske med hjælp fra det offentlige og på en måde, så vi ikke starter deres tilværelse i Danmark med at gøre dem til klienter i kommunens trædemøller.

Vi selv som privatpersoner har et ansvar for at møde flygtninge med åbenhed og hjælpe dem til rette i Danmark. Når vi viser overskud, er vi med til at vise de nytilkomne, at dansk kultur er bygget på tillid, åbenhed og venlighed. Det er en stærk kultur, der nok skal vinde tilhængere, når vi står ved den.

Ole Stark er byrådsmedlem i Hillerød Kommune og regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Venstre