FN's nye mål: Kvinder er en bedre investering end mænd

Investering i kvinders økonomiske deltagelse er en direkte vej til ligestilling, fattigdomsbekæmpelse og inklusiv økonomisk vækst, skriver udenrigsminister Kristian Jensen og Katja Iversen, der er direktør i organisationen Women Deliver

Kristian Jensen (V) er udenrigsminister, og Katja Iversen er direktør i den globale organisation Women Deliver.
Kristian Jensen (V) er udenrigsminister, og Katja Iversen er direktør i den globale organisation Women Deliver. . Foto: Rune Johansen/Scanpix.

Vi er nødt til at investere i piger og kvinder, hvis vi virkelig ønsker fremgang for alle mennesker på kloden. Der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale hos piger og kvinder ikke mindst i udviklingslandene. Piger og kvinder forventes at drive en stor del af fremtidens vækst og velfærd.

I går vedtog alle verdens statsledere FN's nye verdensmål for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Afgørende for verdensmålenes succes er, hvorvidt de sikrer investering i piger og kvinder.

Forskning viser, at investeringer i piger og kvinder både er en rigtig og en effektiv investering, som rækker langt længere end til den enkelte kvinde. For eksempel bruger kvinder 90 procent af deres lønindkomst på deres børn og familiers sundhed, uddannelse og trivsel, mens mænd kun bruger 30-40 procent.

Når 10 procent flere piger går i skole, stiger et lands bruttonationalprodukt i gennemsnit med 3 procent. Og fjerner man de barrierer, der hindrer kvinder i at komme ind på arbejdsmarkedet, kan arbejdsproduktiviteten øges med op til 25 procent.

Investering i kvinders økonomiske deltagelse er en direkte vej til ligestilling, fattigdomsbekæmpelse og inklusiv økonomisk vækst. Piger og kvinder udgør mere end halvdelen af verdens befolkning og bidrager i stor stil til samfundsøkonomien både som forbrugere, medarbejdere, iværksættere og ved deres store ulønnede arbejde både ude og hjemme.

Men samtidig udgør piger og kvinder størstedelen af verdens fattige, tjener langt mindre end mænd, arbejder længere og er ofte meget dårligere stillet i forhold til adgang til jord, naturressourcer, uddannelse og sundhed.

For at verdenssamfundet skal kunne opleve fremgang, er det nødvendigt at holde op med at behandle piger og kvinder som andenrangsborgere og i stedet give dem de lige muligheder, de har ret til. Dette vil ikke kun være til gavn for verdens piger og kvinder, men en fordel for alle.

Danmark har i årtier været international bannerfører for kvinders ligestilling og for politisk og økonomisk støtte til piger og kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, herunder adgang til moderne præventionsmidler. Sidstnævnte er absolut grundlæggende for en positiv udvikling og en bæredygtig fremtid.

I dag er der cirka 225 millioner kvinder, som ønsker at undgå graviditet, men som ikke har adgang til moderne præventionsmidler. Det fører blandt andet til, at mere end 74 millioner kvinder hvert år bliver uønsket gravide.

Når en kvinde ikke selv kan kontrollere, hvor mange børn hun vil have, hvornår og med hvem, er det rigtig svært at få en uddannelse, passe et job, deltage i det politiske liv og bryde ud af fattigdommen.

Piger og kvinders sundhed og rettigheder vil fortsat være en stærk prioritet i det danske udviklingssamarbejde og udenrigspolitik, og der vil fremover blive lagt endnu mere vægt på at fremme kvinders økonomiske deltagelse.

Danmarks vedholdende kamp for at fremme kvinders rettigheder, både nationalt og globalt, er grunden til, at Danmark blev valgt til at indgå i en global kampagne om de nye verdensmål - 17 flag for 17 mål - hvor flaget for verdensmål nummer fem - ligestilling - blev hejst af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen ved en begivenhed i København den 1. september 2015.

Danmarks stærke stemme på disse områder er også én af grundene til, at den internationale organisation Women Deliver har valgt at lægge sin næste globale konference i København.

Konferencen i maj næste år bliver den hidtil største konference for piger og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel i dette årtusinde, og den vil samle 5000-6000 verdensledere, akademikere, aktivister, programmedarbejdere, beslutningstagere, journalister, royale, repræsentanter fra civilsamfundet og erhvervslivet samt andre indflydelsesrige aktører fra hele verden.

Konferencen, som Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er protektor for, vil være stedet, hvor verden stiller skarpt på implementeringen af FN's nye verdensmål og på, hvordan disse mål kan komme piger og kvinder i hele verden til gode.

Konferencen vil fokusere på løsninger og resultater inden for piger og kvinders sundhed og rettigheder, og hvordan piger og kvinders sundhed er nært forbundet til den bredere ligestillingsdagsorden, uddannelse af piger og kvinder samt styrkelse af kvinders økonomiske deltagelse.

I forbindelse med Women Deliver 2016 sætter Danmark i hele maj måned fokus på piger og kvinders rolle for et samfunds udvikling. Der er allerede nu mere end 100 organisationer, virksomheder, kulturinstitutioner og enkeltpersoner, der planlægger aktiviteter i ugerne op til konferencen.

Sammen sender vi budskabet til ikke bare verdens ledere, men til alle verdensborgere, virksomheder, civilsamfundsorganisationer, forskningsinstitutioner med videre: Invester i piger og kvinder - og alle vinder.

Kristian Jensen (V) er udenrigsminister, og Katja Iversen er direktør i den globale organisation Women Deliver