Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Før verdens grundlæggelse

”Før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed”

Paulus' Brev til Efeserne 1, 4