Prøv avisen

Folkekirkens menighedsråd står over for skæbnesvangre valg

Navnet på kirkeministerens udvalg viser, at det er en ren tilståelsessag. Folkekirkens styringsstruktur er i dag hverken sammenhængende eller moderne, skriver menighedsrådsformand Mogens S. Mogensen (Arkivfoto) Foto: Malene Korsgaard Lauritsen.

Menighedsråd skal snart beslutte, om de ønsker, at folkekirken fortsat skal styres af kirkeminister og folketing, eller om de ønsker at få demokratisk indflydelse på styringen af folkekirken, skriver menighedsrådsformand

Kirkeministerens udvalg om en mere sammenhængende og moderne struktur for folkekirken har nu sendt sit debatoplæg til høring blandt andre hos folkekirkens omkring 2000 menighedsråd, som inden den 31. oktober kan give deres holdning til kende om, hvordan folkekirken fremover skal styres.

Der er seks pejlemærker. Der er tre modeller for styringen af kirkens indre anliggender. Og der er fem modeller for styringen af kirkens økonomi. Der er spørgsmålet, om de indre og de økonomiske anliggender skal styres sammen eller hver for sig. Det kan alt sammen virke meget forvirrende.

LÆS OGSÅ: Kirkestyring? Nej tak til professorens teologiske pavevælde

Men når alt kommer til alt, skal vi som menighedsråd træffe ét grundlæggende valg, som er ganske let at overskue. Ønsker vi som menighedsråd, at folkekirken på nationalt plan fortsat skal styres af staten, det vil sige kirkeminister og folketing? Eller ønsker vi som menighedsråd sammen med andre relevante parter at få demokratisk indflydelse på styringen af folkekirken?

Hvis vi ønsker, at vi fortsat skal have en statsstyret folkekirke, så skal vi stemme på model 1, både hvad angår indre anliggender og økonomi, for dermed cementerer man stort set de nugældende forhold.

Hvis vi ønsker, at folkekirken på nationalt plan skal bevæge sig i retning af en demokratisk styring, så skal vi stemme på en af de andre modeller, afhængigt af hvor meget kompetence vi ønsker, at det eller de demokratiske råd fra en begyndelse skal have.

MEN ER DET IKKE FARLIGT med demokrati i folkekirken? Jo, og ikke bare i folkekirken. For som Winston Churchill så præcist udtrykte det: Demokrati er den værst tænkelige styreform når man ser bort fra alle de andre ...

LÆS OGSÅ: Opgøret med folkekirkens ynkelige forfatning

Indtil 1903 blev folkekirkens menigheder styret af staten og statens embedsmænd (blandt andet præsterne), og mange var helt sikkert overbeviste om, at det var bedst for sognene og det kirkelige liv, at det var sådan. Men i dag er alle vel enige om, at selvfølgelig skal folkekirkens menigheder styres demokratisk, ikke bare med hensyn til kirkens økonomiske anliggender, men også hvad angår det kirkelige liv, som menighedsrådenes valgte medlemmer sammen med præster i dag har ansvar for.

DA MENIGHEDSRÅDENE blev etableret for 110 år siden, var deres kompetence meget begrænset, men den er siden blevet kraftigt udvidet, og sådan vil det vel også gå med et eventuel kirkeråds kompetence. Det er ikke afgørende, om et kirkeråd får maksimal kompetence fra begyndelsen, men det er afgørende, at vi får begyndt, for det er på høje tid.

Af gode grunde holder staten sig tilbage med at udnytte sin kompetence til at styre folkekirken på nationalt plan. Det bevirker, at det i dag er uklart, hvem der har indflydelse på beslutningerne. Og hvad værre er: det fører til en handlingslammelse i folkekirken, som gør det meget vanskeligt for den at respondere på de udfordringer, som vi stilles over for i et samfund i stærk udvikling.

Navnet på kirkeministerens udvalg viser, at det er en ren tilståelsessag. Folkekirkens styringsstruktur er i dag hverken sammenhængende eller moderne.

Vil vi som menighedsråd holde fast i den nuværende styringsstruktur, der indeholder mange reminiscenser fra enevældens statsstyre? Eller har vi modet til omsider at give folkekirken et demokratisk valgt organ, der på nationalt plan kan begynde at tage vare på folkekirkens egne anliggender, ligesom vi på lokalt plan har et demokratisk valgt menighedsråd, der tager vare på den enkelte menigheds anliggender?

Mogens S. Mogensen er interreligiøs konsulent og formand for Tyrstrup Menighedsråd ved Christiansfeld