Biskop: Folkekirkens udgifter til konsulenter er en god investering

Menighedsrådene har som en af deres opgaver at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde. For at hjælpe menighedsrådene med denne opgave har Kirkeministeriet og stifterne netop udpeget en række konsulenter, skriver biskop Elof Westergaard

"Kirkerne er ikke museer, men det betyder ikke, at kirkens historiske og æstetiske værdier skal tilsidesættes. Kirkens levende brug og hensynet til historie og æstetik skal gerne gå hånd i hånd, og hertil har folkekirken god gavn af konsulenterne," skriver Elof Westergaard.
"Kirkerne er ikke museer, men det betyder ikke, at kirkens historiske og æstetiske værdier skal tilsidesættes. Kirkens levende brug og hensynet til historie og æstetik skal gerne gå hånd i hånd, og hertil har folkekirken god gavn af konsulenterne," skriver Elof Westergaard.

Der er altid god grund til at se kritisk på forbruget i den danske folkekirke. Vi skal arbejde på at gøre sagsgangene så enkle som mulige og mindske al unødig bureaukrati. De seneste dages kritik af folkekirkens konsulenter og udgifterne til dem forekommer mig imidlertid temmelig enøjet.

Det er grundlæggende et gode, at vi har disse konsulenter. De er til stor hjælp og gavn. Fra de årlige konsulentrunder, som jeg deltager i, oplever jeg disse konsulenter som meget indsigtsfulde, kompetente og hjælpsomme.

Kirkerne er ikke museer, men kirkerne rummer ofte historiske værdier, som vi også skal være med til at tage vare om. Menighedsrådene har som en af deres opgaver at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde.

For at hjælpe menighedsrådene med denne opgave har Kirkeministeriet og stifterne netop udpeget en række konsulenter, som menighedsrådene kan trække på, og som kan rådgive stifterne i forbindelse med behandlingen af sager om kirker og kirkegårde.

Ud over råd fra Nationalmuseet om arkæologiske og kulturhistoriske forhold og fra de kongelige bygningsinspektører om arkitektur kan menighedsrådene trække på rådgivning fra konsulenterne om orgler, kirkeklokker, kirkegårde (landskabsarkitektur) og varme- og klimaforhold.

Folkekirken har både gamle og nye kirker. Cirka 1700 af dem er helt eller delvist opført i middelalderen, og selvom de er Danmarks ældste huse, er de ikke fredet. For både disse gamle kirker og de lidt nyere gælder det, at bygningerne i sig selv, deres interiør, kalkmalerier og så videre, udgør en stor del af Danmarks kulturarv. Vedligeholdelsen af denne store kulturarv kræver specialviden om alt fra byggeteknikker til kulturhistorie. Denne specialviden kan menighedsrådene få fra konsulenterne.

Kirkerne er ikke museer, men det betyder ikke, at kirkens historiske og æstetiske værdier skal tilsidesættes. Kirkens levende brug og hensynet til historie og æstetik skal gerne gå hånd i hånd, og hertil har folkekirken god gavn af konsulenterne.

Elof Westergaard er biskop over Ribe Stift