Folkeskolelærer: De nationale tests i skolen er ikke gode nok

Vi bør erstatte de nationale tests med lokale testplaner, som kan tilpasses den enkelte klasse og skole, mener folkeskolelærer Mette Frederiksen

En god test skal kunne tre ting: Påvise elevens aktuelle faglige niveau, påvise deres progression siden sidste testning og afdække, hvad den enkelte elev ikke mestrer endnu, så der kan tilrettelægges en meningsfuld undervisning.
En god test skal kunne tre ting: Påvise elevens aktuelle faglige niveau, påvise deres progression siden sidste testning og afdække, hvad den enkelte elev ikke mestrer endnu, så der kan tilrettelægges en meningsfuld undervisning. Foto: Jesper Nørgaard Sørensen.

GODE TESTS er gode. Dårlige tests er meningsløse og spild af tid. Kvaliteten af de nationale tests er efterhånden veldokumenteret. De er slet og ret ikke gode nok. Selvfølgelig skal der anvendes gode tests i folkeskolen, men det skal ikke være de nationale. De bør erstattes af lokale testplaner, der kan tilpasses den enkelte klasse og skole. Det vil give langt større mening – både for elever og lærere. Et af målene med skolereformen hedder: ”Folkeskolen skal udfordre alle eleverne, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests.” Til målet er knyttet standarder for, hvad det vil sige at være ”god”.

Jeg er dansklærer og har derfor bedst kendskab til de nationale tests i læsning. På et tidspunkt havde jeg en klasse, der havde opfyldt målet allerede første gang, de skulle lave den nationale test – og mere til. 100 procent af eleverne var gode læsere. Derfor var testen spild af tid. Den var ubrugelig for mig som lærer. Den afdækkede stort set ingen svagheder og dermed heller ikke, hvad næste skridt i den enkelte elevs læseudvikling kunne være.

En god test skal kunne tre ting: Påvise elevens aktuelle faglige niveau, påvise deres progression siden sidste testning og afdække, hvad den enkelte elev ikke mestrer endnu, så der kan tilrettelægges en meningsfuld undervisning.

Nok kan den nationale test i læsning give et vist billede af det faglige niveau – omend det ligger inden for en meget begrænset del af danskfaget. Men en sammenligning af resultaterne fra forskellige klassetrin er ikke pålidelig. Og det er meget vanskeligt at tilrettelægge undervisning ud fra den nationale test.

DER ER MANGE gode tests på markedet. Og ude i kommunerne og på skolerne findes der utallige dygtige læsekonsulenter og læsevejledere, som ville kunne udarbejde en brugbar testplan for den enkelte skole. En plan, der for eksempel kunne anvise, hvilke tests man skal bruge, hvis eleverne ligger over det generelle niveau for klassetrinnet, som tilfældet var med min klasse. En plan med tests, som kan give et brugbart billede af elevernes progression. Og en plan, der kunne vejlede i, hvordan man bedst tester, hvis elevernes niveauer i en klasse er meget forskellige. Det er ikke sikkert, at alle i klassen bør lave den samme test.

En lokal testplan ville kunne hjælpe læreren med at få den nødvendige viden om hver enkelt elevs læsestatus, så det blev muligt at planlægge brugbar og differentieret undervisning for alle. Lad os bruge de redskaber, der virker. Det gør de nationale tests ikke.

Mette Frederiksen er folkeskolelærer og debattør.