Alternativet: Folkeskolen er for alle - også flygtninge

Børn og unge, der flygter til Danmark fra krig og elendighed, har brug for tryghed og undervisning, som er tilpasset deres behov og individuelle situation, skriver Carolina Magdalene Maier fra Alternativet

Kommunerne vil tilsyneladende få helt frie rammer i forhold til, hvilke undervisningstilbud de vil stille til rådighed for udenlandske børn og unge. Det er bekymrende, Skriver Carolina Magdalene Maier.
Kommunerne vil tilsyneladende få helt frie rammer i forhold til, hvilke undervisningstilbud de vil stille til rådighed for udenlandske børn og unge. Det er bekymrende, Skriver Carolina Magdalene Maier. Foto: Noe Falk.

Regeringen vil give kommunerne frihed til at oprette særtilbud om undervisning til udenlandske børn, men Alternativet tager afstand fra lovforslaget, fordi det diskriminerer udenlandske børn og er i strid med både Grundloven, FN’s Børnekonvention og FN’s Flygtningekonvention.

Formålet med regeringens lovforslag er at forbedre kommunernes mulighed for lokalt at organisere det indledende grundskoletilbud til udenlandske børn og unge i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov.

Det kan jo lyde meget fint, men forslaget diskriminerer udenlandske børn og unge og ligner i praksis mest af alt et tilbud om en økonomisk kattelem for kommunerne. Det er uetisk og usolidarisk, men derudover er forslaget faktisk også både grundlovs- og konventionsstridigt.

Kommunerne vil tilsyneladende få helt frie rammer i forhold til, hvilke undervisningstilbud de vil stille til rådighed for udenlandske børn og unge. Det er bekymrende, fordi man med den anden hånd samtidig tager penge for kommunerne gennem et omprioriteringsbidrag og skærer milliarder på uddannelsesområdet.

Børn og unge, der flygter til Danmark fra krig og elendighed, har brug for tryghed og undervisning, som er tilpasset deres behov og individuelle situation. Det kræver kvalificeret personale og særlige ressourcer.

Lovforslaget er kontroversielt, fordi det er i strid med Grundloven, FN’s Børnekonvention og FN’s Flygtningekonvention. I Grundlovens paragraf 76 står, at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. I artikel 28 i FN’s Børnekonvention står, at grunduddannelse er tvungen og gratis tilgængelig for alle. Og i artikel 22 i FN’s Flygtningekonvention står, at flygtninge med hensyn til elementær undervisning skal indrømmes samme behandling som den, der tilkommer landets egne statsborgere.

Danmark Evalueringsinstitut, EVA, har gennemført en undersøgelse af kommuners og skolers arbejde med basisundervisning for tosprogede elever med særligt fokus på modtageklasser. Undersøgelsen dokumenterer, at der allerede med de nuværende rammer er store forskelle på elevernes sproglige og faglige kompetencer.

Denne faglige spredning stiller store krav til tilrettelæggelsen af undervisningen og til lærerens evne til at differentiere undervisningen efter elevernes forudsætninger.

Sidst, men ikke mindst viser undersøgelsen fra EVA og et litteraturstudie fra Rambøll, at lærernes uddannelse er afgørende for kvaliteten af undervisningen. På den måde er regeringens forslag ikke blot grundlovs- og konventionsstridigt, men også i direkte strid med etableret viden på området.

Carolina Magdalene Maier er medlem af Folketinget og undervisningsordfører i Alternativet