Folkestyre og demokrati er ikke det samme

De unge sætter spørgsmålstegn ved demokratiet, skriver Else Mathiassen, forstander på Vestjyllands Højskole

"I Danmark bliver vi ikke dræbt for at sige vores mening, og korruption er nærmest ikke-eksisterende, men er vores demokrati godt nok, når unge mener, at deres stemme ikke bliver taget alvorligt?", spørger højskoleforstander Else Mathiassen
"I Danmark bliver vi ikke dræbt for at sige vores mening, og korruption er nærmest ikke-eksisterende, men er vores demokrati godt nok, når unge mener, at deres stemme ikke bliver taget alvorligt?", spørger højskoleforstander Else Mathiassen. Foto: Kristian Djurhuus.

DET AT VÆRE højskoleforstander på en højskole med unge elever om vinteren og med sommerkurser med besøg af et bredt udsnit af Danmarks befolkning i alder og uddannelse giver mig en unik mulighed for at høre, hvad folk tænker om livet.

LÆS OGSÅ: Folkemøde uden folk

Det betyder ikke, at jeg ikke bliver overrasket. Tværtimod. Jeg havde bedt elevgruppen her om at tænke på, hvilke værdier der var vigtige for deres liv. De skulle udvælge 10 værdier. I mit oplæg gjorde jeg opmærksom på, at var vi i Afrika, ville mad hver dag være et vigtigt element. Bestod gruppen af ældre mennesker, ville et godt helbred sikkert være på listen. De skulle bare tænke ud fra deres liv her og nu. Herefter skulle de gå i grupper og finde 10 punkter tilsammen. Målet var at få eleverne til at reflektere over dagligdagen og indgå i den demokratiske proces, det er at blive enige. Til slut skulle de argumentere for synspunkterne over for den store gruppe.

Et af værdipunkterne, en gruppe var blevet enige om, var folkestyre. Det så jo meget tilforladeligt ud lige indtil vi skulle oversætte ordet for vore udenlandske elever. Jeg ville oversætte ordet med demokrati. Selvfølgeligt i min tankegang. Og så kom balladen.

I gruppen mente man bestemt ikke, at folkestyre og demokrati er det samme. Folkestyre er et styre, som kommer af folket. Folkets styre. Det er demokrati da også, indvendte jeg. Det er da essensen af demokrati. Nej, sagde gruppen, i et demokrati kan en statsminister udskrive valg, når det er mest opportunt for ham og ikke folket. En minister kan gøre, som hun vil, selvom det er ulovligt, hvis vedkommende har et demokratisk valgt flertal bag sig. Aktindsigten bliver forringet, så folket ikke længere kan følge med i beslutningsprocesserne.

Ikke overraskende for en forstander tænkte jeg tilbage på Grundtvig og Grundlovens tilblivelse i 1849. Nok var Grundloven ikke demokratisk, men dog et skridt på vejen. Om nogen talte Grundtvig om folkeviljen. Heller ikke han så en lighed mellem folkets vilje og demokrati. Grundtvig talte om den rædsomme Magt de fleste Stemmers uindskrænkede Herredømme er. Her hører så enigheden med de unge samt undertegnede op, idet Grundtvig så kongen som den bedste til at udvirke folkeviljen.

Løsningen med kongen er ikke ligefrem tidens løsen. Men spørgsmålstegnet ved demokratiet, som jeg altid havde taget for givet som et plusord, kom til debat. Demokrati er blevet til det etablerede samfund. Folkets tarv bliver perifert og underlagt magtstrukturer kaldet demokrati. Folkestyre er en daglig proces. Det mener de unge ikke, vores demokrati er.

Jeg måtte gå en tur oven på den erfaring, og tankerne faldt på det lokale demokrati i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor jeg bor. En af de kommuner, som altid er farvet med blåt på valgkortet. Ved kommunalvalget blev jeg opfordret til at stemme på gode mennesker i Venstre frem for gode mennesker i andre partier. Jeg indvendte, at jeg da måtte stemme efter min overbevisning. Der blev sagt, at hvis jeg stemte på den Venstre-kvinde m/k, som lå mine holdninger nærmest, ville jeg komme længere med min stemme, da alt alligevel blev bestemt på Venstres gruppemøder frem for i byrådet! Hvis det virkelig er sandt, må jeg spørge mig selv, om flertalsvælde er meningen med demokratiet? Har de unge ret er demokrati og folkestyre to forskellige begreber?

Jeg tænkte videre ud i verden. Vi ser i øjeblikket, at de tanker, der kommer fredeligt frem i en civiliseret diskussion på en højskole, bliver taget op af andre unge i Mellemøsten, hvor de er villige til at ofre livet for et ægte demokrati. I Sydeuropa samles de unge for at sige det samme: Politikere, I er valgte, men I repræsenterer ikke folkets stemme. I tænker kun på jer selv.

I Danmark bliver vi ikke dræbt for at sige vores mening, og korruption er nærmest ikke eksisterende, men er vores demokrati godt nok, når unge mener, at deres stemme ikke bliver taget alvorligt?

Else Mathiassen er forstander på Vestjyllands Højskole, Ringkøbing