Prøv avisen
Debat

Kan man tillade sig med tvang at bæltefiksere en 14-årig?

Når Danmark i november i år skal afrapportere til FN's Handicapkomité om, hvad man har gjort for at afskaffe tvang mod mindreårige i psykiatrien, så kan man starte med at forklare, at man har afskaffet tvangen ved at kalde den noget andet, skriver formanden for SIND. Modelfoto.

Folketinget ser stort på at overtræde Grundloven, skriver formanden for Landsforeningen Sind. Han protesterer mod, at en patient på 14 et halvt år nu kan tilbageholdes og behandles imod hans eller hendes vilje - blot forældrene har givet samtykke

I år er det som bekendt 100-året for Grundloven af 1915. Det fejres ved mange lejligheder i løbet af året. Folketinget har gennemført en hel særlig fejring - det har vedtaget en lov, der krænker Grundlovens paragraf 71

Det drejer sig om Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Et forslag, som Folketinget vedtog med alle partiernes stemmer for den 28. april 2015.

Med loven slås det fast, at der fremover ikke er tale om tvang i psykiatrien i de tilfælde, hvor en patient er under 15 år og der foreligger informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

En patient på 14 et halvt år kan nu tilbageholdes og behandles imod hans eller hendes vilje - blot forældrene har givet samtykke.

Landsforeningen Sind har sammen med blandt andre Bedre Psykiatri og Børnerådet protesteret mod denne lovændring, der fratager de unge patienter retten til at klage og til at få beskikket en patientrådgiver.

Vi ønsker både at sikre den mindreårige patients rettigheder og at sikre forældrene mod at havne i den helt urimelige situation, at de tvinges til at skulle tage stilling til et så vanskeligt spørgsmål som for eksempel bæltefiksering og sondeernæring med tvang.

Et stedfortrædende samtykke fra forældrene i en situation, hvor den unge modsætter sig behandlingen, vil ofte true sammenholdet i familien. Et sammenhold, der ellers er afgørende for den fremtidige behandling.

Vi siger ikke, at en behandling imod den unges ønske ikke skal kunne finde sted - det kan være livsnødvendigt. Men den unge skal have samme ret til at få prøvet afgørelsen som patienter på 15 år og derover.

Nu kan det jo være ganske bekvemt for børne- og ungdomspsykiaterne, at de slipper for at blive kigget over skuldrene af patientklagenævn og domstole. Det kan også være ganske bekvemt for alle parter, at vi med ét slag tryller tvang mod mindreårige væk fra statistikkerne. Nu er der jo slet ikke tale om tvang.

Problemet er bare, at tvang jo ikke forsvinder, blot fordi det omdøbes til magtanvendelse.

Når Danmark i november i år skal afrapportere til FN's Handicapkomité om, hvad man har gjort for at afskaffe tvang mod mindreårige i psykiatrien, så kan man starte med at forklare, at man har afskaffet tvangen ved at kalde den noget andet.

Jeg tvivler på, at FN's Handicapkomité vil synes om lige præcis den løsning.

Det følger af Grundlovens paragraf 71, stk. 6, at alle, der uden for strafferetsplejen frihedsberøves - uanset alder - skal kunne få lovligheden af frihedsberøvelsen prøvet ved domstolene.

Det betyder, at en patient på 14 et halvt år, som frihedsberøves på en psykiatrisk afdeling, har en grundlovssikret ret til at få frihedsberøvelsen efterprøvet ved domstolene.

Vi har desværre ingen tro på, at denne grundlovssikrede ret vil blive respekteret i de tilfælde, hvor den mindreåriges forældre har givet informeret samtykke til frihedsberøvelsen.

Hvordan skulle det i øvrigt i praksis gennemføres? Folketinget har jo afskaffet klageadgangen og den uvildige rådgivning.

Spørgsmålet blev rejst i forbindelse med behandlingen af lovforslaget. Ministeren for sundhed og forebyggelse slår i et svar til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fast, at der med lovforslaget alene er lagt op til en præcisering af en allerede eksisterende praksis for mindreårige psykiatriske patienter. Derfor ser han ingen problemer med lovforslaget.

Rationalet synes at være: Vi overtræder allerede Grundloven, så lad os bare fortsætte med det!

Knud Christensen er formand for Landsforeningen Sind