Prøv avisen

Folketingets Ombudsmand nu også for børn. En mærkedag, som markant vil forbedre børns retsstilling i Danmark

HUSKER DU OGSÅ, at dine bedsteforældre fortalte, at der var noget, der hed skiftedag? Jeg husker det godt, og jeg forbinder det med gamle dage, hvor karle og piger inden for landbruget skiftede arbejdssted og kom til at tjene på en ny gård. Det var dengang, og det var den 1. april eller den 1. november.

I 2012 er den 1. november ikke en skiftedag, men noget meget mere: Det er en mærkedag børnenes mærkedag! Et nyt børnekontor åbner på torsdag hos Folketingets Ombudsmand. Det er en mærkedag, fordi det markant vil forbedre børns retsstilling i Danmark.

Og allerede før Børnekontorets officielle åbning er Ombudsmanden i luften med en flot og børnevenlig internetside: www.boernekontoret.ombudsmanden.dk.

I Børnesagens Fællesråd kipper vi med flaget over et nytænkende design og glæder os over, hvor let børn fremover får adgang til at søge råd, vejledning og oplysning om rettigheder og klagemuligheder.

Det er et kæmpe fremskridt for børn og unge i Danmark, at de fremover har et Børnekontor hos Ombudsmanden, der skal varetage deres rettigheder.

Det er noget så usædvanligt som et enigt Folketing, der står bag lovgivningen om det nye Børnekontor. Et Børnekontor, der er oprettet ved lov, har et vægtigt grundlag, og det forpligter både den nuværende og kommende regeringer til gavn for børn og unge i Danmark.

I Børnesagens Fællesråd er vi sikre på, at det nye Børnekontor kommer til at gøre en væsentlig forskel i forhold til at sikre danske børn og unges rettigheder. Det er der til gengæld også brug for. Man kan jo håbe på, at det nye kontor kan være med til at synliggøre, at der altså også er en lang række af områder, hvor børn ikke har rettigheder. Og at vi som en sidegevinst bliver bedre til at tænke Børnekonventionen ind i dansk lovgivning.

Når børn begynder at henvende sig med deres sager hvilket de jo meget gerne skal gøre på det nye Børnekontor så vil der også være nogen, der render panden mod en mur, fordi de klager over noget, de formelt ikke har ret til. På den måde bliver det forhold, at børn ikke har formel klageret på en række områder, synligt, og børneorganisationerne kan så gøre det til politiske spørgsmål og holde øje med, om børns retsstilling reelt bliver forbedret.

Danmark ratificerede FNs Børnekonvention i 1991 og siden har vi modtaget fire officielle anbefalinger fra FNs Børnerettighedskomite om at indrette et særligt ombud for børn som en virkeliggørelse af samme Børnekonvention. Det vakte derfor stor glæde ikke mindst i de danske børne- og ungdomsforeninger at børn og unges rettigheder indgik som et selvstændigt led i regeringsgrundlaget fra oktober 2011.

Det er nu omsat i det nye Børnekontor hos Ombudsmanden, samtidig med at en ny lov giver Børnerådet et styrket mandat til at tale børns rettigheder og sikre deres inddragelse, og at telefonrådgivningen i Børnetelefonen hos Børns Vilkår udvides.

Den seneste rapport fra FNs Børnerettighedskomite (2011) understreger, at danske børns viden om Børnekonventionen eller mangel på samme giver særlig anledning til bekymring. I Børnesagens Fællesråd finder vi det selvfølgeligt, at Børnekonventionen bliver gjort til obligatorisk pensum i folkeskolen. Samtlige fagfolk på området lærere, advokater, sundhedsplejersker, læger, tandlæger, pædagoger med videre bør ligeledes uddannes i Børnekonventionen.

Dette være en klar anbefaling til Folketingets partier og regeringen om systematisk at sammenholde FNs anbefalinger på børneområdet med den nye struktur for børns rettigheder i Danmark.

I Børnesagens Fællesråd glæder vi os til i samarbejde med de mange gode kræfter på børneområdet at gøre Danmark til et endnu bedre land for alle børn og unge.