Pia Kjærsgaard er uværdig til embedet som folketingsformand

Folketingsformandens opførsel overskrider alle grænser, skriver konsulent Ole Olesen

Pia Kjærsgaards opførsel er tjenestemandsadfærd på rulleskøjter i fuldstændig ædru tilstand, skriver Ole Olesen.
Pia Kjærsgaards opførsel er tjenestemandsadfærd på rulleskøjter i fuldstændig ædru tilstand, skriver Ole Olesen. Foto: Polfoto

FOR MANGE ÅR SIDEN gik en dommerfuldmægtig i beruset tilstand på stylter på torvet i Ribe. Det blev han fyret for.

Hvorfor? Fordi man som tjenestemand såvel i som uden for tjenesten skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Et krav, som gælder i højere grad, jo højere et embede man bestrider.

Pia Kjærsgaard (DF) beskyldte tilbage i 2003 som menigt folketingsmedlem daværende folketingsformand Ivar Hansen (V) for ikke at have ”levet op til embedets værdighed” i sin ledelse af møderne i folketingssalen.

Nu har hun så selv som folketingsformand i nogle situationer udtalt sig på kanten af den værdighed, vi med rette må forvente af rigets øverste embedsmand.

Men i DR’s ”Debatten” torsdag den 27. oktober overskred hun alle grænser ved at betegne Europa-Parlamentet, det danske folketings parlamentariske modstykke, som en ”rotterede” og ved efterfølgende, også i tv, at udtale, at hun deltog i programmet som Folketingets formand – altså som tillidsmand for alle tingets medlemmer.

EMNET FOR ”DEBATTEN” var Dansk Folkepartis ”lån” af EU-kassen, som partitoppen er så stærkt sovset ind i, at man åbenbart anså det for mest hensigtsmæssigt at holde sig fri af det klare lys i tv-studiet og lade Pia Kjærsgaard tale partiets sag i programmet. Altså Folketingets formand som advokat for et bestemt politisk parti i et spørgsmål om mulig afgivelse af urigtige oplysninger til EU.

Det er tjenestemandsadfærd på rulleskøjter i fuldstændig ædru tilstand.

Pia Kjærsgaard afviser naturligvis fuldstændig kritikken af ”rotterede”- udtalelsen.

Det samme gjorde hun i januar, da hun blev kritiseret for som folketingsformand at udtale sig om en karikaturtegning af statsministeren i den engelske avis The Guardian.

”Det bliver blæst op på et niveau, hvor det slet ikke hører hjemme. Det er en kendsgerning, at der er flere, som synes, det er forkert, jeg sidder i stolen,” sagde hun.

Mon ikke der nu er blevet endnu flere, der tvivler på, at hun sidder i den rigtige stol?

Ole Olesen er konsulent, cand.polit.