Folketingspolitiker: Jeg er lige så bange for abortmodstandere som for islamister

Enhedslistens demokratiordfører, Rosa Lund, puljer islamister, kinesere, tyrkere og abortmodstandere. Men hvordan underminerer de sidste demokratiet?

Enhedslistens demokratiordfører, Rosa Lund, grupperer islamister, kinesere, tyrkere og abortmodstandere sammen i kategorien demokratimodstandere. – Foto: Steen Brogaard.
Enhedslistens demokratiordfører, Rosa Lund, grupperer islamister, kinesere, tyrkere og abortmodstandere sammen i kategorien demokratimodstandere. – Foto: Steen Brogaard.

Hvorfor er du lige så bange for abortmodstandere som for islamister?

”Fordi jeg er bange for alle, der undertrykker vores demokrati, og for alle, der undertrykker retten til egen krop. Det at undertrykke demokratiet er jo lige slemt, uanset om det er dig eller mig, der gør det. Det er jo ikke et nobelt formål at undertrykke demokratiet, det er noget møg.”

Er der ikke forskel på at ønske en konkret lov fra 1973 ændret og at modarbejde eller underminere demokratiet?

”Jo, men jeg synes jo, at det at fjerne retten til at bestemme over egen krop er med til at undergrave demokratiet. Det, at vi selv bestemmer over vores kroppe, er da en central del af det at leve i et demokratisk land, der bygger på menneskerettigheder.”

Det Etiske Råd har skrevet, at ”den gravide kvinde og fosteret kan betragtes som to selvstændige individer, som begge er beskyttelsesværdige”. Underminerer man demokratiet, hvis man ønsker at beskytte fosteret frem for kvinden?

”Jeg synes, det underminerer vores samfund, der er bygget på ligestilling mellem kønnene, at kvinden ikke kan bestemme over sin egen krop.”

Men Det Etiske Råds præmis er jo, at der er tale om to selvstændige individer. Må det ikke indgå i ens stillingtagen?

”Jeg har den præmis, at jeg synes, det er rigtig godt, at vi har ret til fri abort i Danmark, fordi det styrker ligestillingen mellem kønnene, og jeg synes, det er vigtigt i et demokrati, at der er ligestilling mellem kønnene.”

Når du er lige så bange for islamister som for kinesere, tyrkere og abortmodstandere, vil du så mene, at det er et problem, hvis abortmodstandere modtager donationer fra udlandet?

”Det er ikke mit behov at lave en sådan liste, som regeringen har foreslået. Mit behov er, at vi har en klar lovgivning.”

Hvis nu ministeren siger, at vi laver den her liste, så i hvert fald islamister, kinesere og tyrkere indgår, vil du så mene, at abortmodstanderne også skal på?

”Det vil komme an på, hvilken definition, ministeriet laver. Jeg er sådan set bange for alle, der undergraver vores demokrati. Jeg synes, det er problematisk, uanset hvem man er, hvis man forsøger at undergrave demokratiet.”

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sagde i folketingssamtalen, at han ikke vil betragte en organisation, der er imod abort, som antidemokratisk. Og tilføjede: ”Jeg ved jo ikke, om fru Rosa Lund, hvis hun var minister, ville have den samme vurdering.” Ville du det?

”Jo, jeg ville nok have den samme vurdering som Mattias Tesfaye.”