Prøv avisen

Forbyd omskæring. Lad drenge beholde retten til egen krop

For nylig oplevede jeg, at en kvindelig venstrefløjspolitiker ivrigt forsvarede kvinders ret til egen krop i forbindelse med debatten om omskæring af pigebørn.

Det kunne ikke være mere åbenlyst for alle, at det er helt uacceptabelt, men da en mandlig tilhører rejste sig op og spurgte til omskæring af drenge, så blev politikeren pludselig mere ulden i holdningen.

Det blev tydeligt, at her var et emne, hvor politikerens egen religiøse baggrund pludselig gav en blokering for en klar og utvetydig holdning.

Godt nok er der stor forskel på omskæringen af drenge- og pigebørn. Omskæring af pigebørn er et betydeligt mere voldsomt og krænkende indgreb end dét, som foretages mod drengebørn.

Men princippet om retten til egen krop bør ikke være afhængigt af indgrebets omfang eller barnets køn.

Derfor vil jeg gerne opfordre Folketingets ligestillingspolitikere til at melde klart ud, at omskæring af børn uanset køn er aldeles uacceptabelt, fordi alle mennesker har lige ret til egen krop, som ingen, uanset religiøse opfattelser, har ret til at krænke. Det er i øvrigt også i strid med loven om ligestilling, men det kunne komme an på en prøvesag, som kunne være meget interessant at få testet ved en domstol.

I Tyskland har en domstol i Köln for nylig taget stilling til spørgsmålet, og dommen var klar. Hvis unge drenge bliver omskåret af religiøse årsager, er der tale om et problematisk indgreb, som må betragtes som en form for vold, der juridisk bør sidestilles med grov legemsbeskadigelse.

Og i forklaringen til dommen hedder det, at barnets kropslige fundamentale rettigheder er vægtigere end forældrenes fundamentale rettigheder, samt at forældrenes religionsfrihed og ret til at uddanne deres børn ikke vil blive uacceptabelt kompromitteret, hvis de venter, indtil barnet selv kan beslutte sig for at blive omskåret.

Lad os få samme klare meldinger fra en dansk domstol og fra de danske ligestillingspolitikere.

Andre læser lige nu