Fordomsfuld professor: Hjemmegående husmødre er bedre end deres rygte

En fuldtidsmor, eller det, der bliver kaldt hjemmegående, vil være et oplagt valg af plejeforældre.

"I medierne bliver vi husmødre ofte gjort til grin som en minoritet, der ikke laver noget. Vi har ingen indtægt, vi bidrager ikke til velfærdssamfundet, vi lever ikke som alle andre," skriver Anna Nielsen. Arkivfoto.
"I medierne bliver vi husmødre ofte gjort til grin som en minoritet, der ikke laver noget. Vi har ingen indtægt, vi bidrager ikke til velfærdssamfundet, vi lever ikke som alle andre," skriver Anna Nielsen. Arkivfoto. Foto: Oberhauser, Anita.

DEN 13. JULI BLIVER professor Inge Bryderup citeret med følgende ord: Og det er også lovpligtigt, at en plejefamilie skal have fire kursusdage som oplæring. Men hvis du eksempelvis har en håndværkeruddannelse eller har været hjemmegående, er fire dages undervisning ikke ret meget i forhold til at klare en plejefamilies vanskelige opgaver.

Jeg har stor respekt for Inge Bryderups arbejde, men mener hun i fuldt alvor, at hvis man eksempelvis har en laborantuddannelse eller en tandlægeuddannelse, vil man bedre kunne tilgodeses af et firedages kursus i en plejefamilies vanskelige opgaver?

LÆS OGSÅ: Kan et plejebarn både være et job og et familiemedlem?

Mener Bryderup virkelig, at en håndværker eller en hjemmegående skulle have sværere ved at lære noget på et firedages kursus end en hvilken som helst anden borger i Danmark med en anden uddannelse? På hvilket forskningsgrundlag bygger hun denne udtalelse? Hvorfra kommer denne viden?

Eller er det en fordom?

En håndværker vil da kunne videregive megen viden, som her i Danmark er ved at gå tabt, idet en håndværkeruddannelse ikke er nær så velset som en boglig uddannelse.

Og en fuldtidsmor, eller det, der bliver kaldt hjemmegående, vil da være et oplagt valg af plejeforældre. Ikke alene har hun gennem en årrække passet og plejet egne børn, mens alle legekammerater, der lægger vejen forbi efter skolen, bliver bespist og lyttet til.

Mange folk glemmer, at vi, der har valgt at være fuldtidsmødre, rent faktisk selv har valgt dette erhverv med glæde og med stolthed. Vi har bevidst taget et valg om at selv opdrage vores børn, at udvikles sammen med dem på godt og på ondt, at hjælpe dem i deres daglige konflikter og at glædes med dem i deres udvikling.

I menneskets historie har barnets forældre altid selv sørget for dets opdragelse, men i de seneste 50 år har staten med stort held bildt de fleste forældre ind, at de er uduelige på egen hånd. Jeg vil vove påstå, at dette er en af samfundets gennem tiderne største løgne.

I medierne bliver vi husmødre ofte gjort til grin som en minoritet, der ikke laver noget. Vi har ingen indtægt, vi bidrager ikke til velfærdssamfundet, vi lever ikke som alle andre. Ergo skal der laves om på det. Hvis nogen skiller sig ud, skal de hurtigst muligt rette ind igen.

Anna Nielsen, fuldtidsmor, Carl Baggers Allé 34, Odense SV