Foretrækker politikerne engelsk i stedet for dansk i gymnasiet?

Når studenterne skriver dansk stil i denne uge, skal man ikke forvente topkvalitet. Dansk har 30 procent færre timer til skriftlighed end andre A-niveaufag i gymnasiet! Det fremgår af en ny rapport på 205 sider, skrevet af tre forskere fra Syddansk Universitet.

Bag det kedelige navn "Evaluering af det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen"skjuler sig på side 42 en sand gyser: Dansk på A-niveau i gymnasiets tre år får kun tildelt minimum 75 timers elevtid.

Andre studieretningsfag som engelsk på A-niveau får minimum 110 timer eller 46 procent mere! Vi er mange, som ofte fucker up over det mix af engelsk og dansk, som unge, der vil være med på beatet, og smarte journalister "ligger" for dagen.

Ofte placerer vi ansvaret i påvirkningen fra engelsk: popmusik, amerikanske tv-serier og World Wide Web. Og apropos internet blomstrer engelske ord og sjusket dansk på Facebook og chat, for ikke at tale om i mail og sms ...

Nu viser det sig, at også politikerne fremmer engelsk på bekostning af dansk! Partierne bag gymnasiereformen giver i alt fald engelsk 46 procent mere undervisningstid i gymnasiet end dansk. Bekendtgørelsen taler ellers så smukt om ny skriftlighed, der på tværs af alle fag skulle gøre studenterne bedre til dansk end før.

Men ét er teori, noget andet er praksis. Tallene fra det første kuld studenter efter reformen taler deres tydelige sprog. Her var landsgennemsnittet 5,8 - langt under det 7-tal, der ellers ifølge den internationale ECTS-skala skulle være det nationale gennemsnit.

Censorerne vendte tommelfingeren nedad. De lave karakterer viser, at danske studenter ikke længere kan skrive på et acceptabelt niveau. Politikere har de sidste år talt meget om, at dansk lider domænetab på universiteterne, hvor man flere steder kun underviser på engelsk. Men hvorfor har de samme politikere lavet en gymnasiereform, der giver skriftlig engelsk 46 procent mere elevtid end dansk?

"Hvad tænker de på Christiansborg ... Når de tænker?" sang den danske popsanger John Mogensen i 1970'erne med sin kritiske ølbas. Politikerne tænker i alt fald ikke som Søren Kierkegaard, der ikke bare hyldede dansk i ord, men også i handling. Han var den første, som skrev sin doktordisputats på dansk og ikke latin.

Men når engelsk i gymnasiet i dag har 46 procent flere timer end dansk, peger den politiske handling frem mod en tid, da opgaver på universitet atter skrives på fremmedsprog! Fakta er, at dansk er yt, når der bevilges tid til undervisning i skriftlighed i gymnasiet.

Mens de danske studenter 2009 skriver årets danske stil i denne uge, vil jeg med John Mogensen spørge, om politikerne ikke skulle tænke sig om en gang til? Var der ikke noget med, at gymnasiereformen skulle revideres her i foråret 2009? Tænk, hvis dansk blot fik bare lige så meget elevtid som engelsk. Så ville dansk uden tvivl have en lysere fremtid på universiteterne. Og ellers.

Gunnar Lundsgaard,
Lektor på Ribe Katedralskole,
Kongevej 59,
Haderslev