Prøv avisen

Forfatter: Staten har svigtet Lise og Kaj Munks familie

Foto fra åbningsdagen d.1. juni 2010 af Vedersø Præstegård som museum for offentligheden. Præstegårdens stuehus og de tilhørende avlsbygninger er de senere år blevet renoveret for seks millioner kroner. Målet var at genskabe stemningen og miljøet fra Kaj Munks tid. Foto: Jørn Deleuran

Staten har svigtet omkring Vedersø Præstegård, og det er gået ud over Lise og Kaj Munks familie, mener forfatter og tidligere sognepræst, som undskylder på danskernes vegne

Marke-ringenaf genforeningen af Kaj Munks personlige møbler med Vedersø Præstegård den 4. maj viste på ny, at Kaj Munk kan få folk af huse. Vi oplevede det sidste år den 17. juni, da præstegården blev åbnet officielt. 300 deltagere viste det den 4. maj i år.

LÆS OGSÅ:Arne Munks drøm: Det officielle Danmark bør anerkende Kaj Munks betydning for landetNår prøven på gode lejlighedstaler er, at de er til lejligheden, må det siges, at hverken sidste år eller i år blev denne prøve bestået af talerne.

Sidste år blev det markeret, at staten vedkendte sig sin forpligtelse, som var afgivet i 1945, for at gøre Vedersø Præstegård til et varigt og værdigt minde for Kaj Munk. Uden Arne Munks markante kamp for at fastholde staten på denne forpligtelse, er det utænkeligt, at det, som fandt sted sidste år, ville have fundet sted. Men en tak til ham, for det blev ikke udtrykt af nogen af talerne sidste år.

LÆS OGSÅ:Kaj Munk: Fra salmer til Giro 413Den 4. maj i år var det markeringen af genkomsten af Kaj Munks møbler, der var i lejligheden. At Kaj Munks familie blev bedt om at fjerne møblerne fra præstegården, da staten ville fralægge sig ansvaret, førte til en lang og opslidende periode i kampen om vilkårene for, at de kunne komme tilbage. Hvad det har taget af tid og haft af ødelæggende virkning for familien Munk, er svært at beskrive. Men en af Arne Munk foreslået undskyldning for den uret, der er begået mod Kaj Munk, kom ingen af de tre talere i år frem til. Statens svigt er gået ud over Lise og Kaj Munks familie.

Per Stig Møllers (K) tale indeholdt to så graverende unøjagtigheder, at det må påtales. Han nævnte, at kong Christian X havde bedt folket om at forholde sig med værdighed til besættelsesmagten i 1940. Men kongens ord var, at folket skulle vise en korrekt og værdig optræden, hvilket Kaj Munk tolkede som korrekt kulde i 1940.

Ude af sin sammenhæng sagde Per Stig Møller også om Kaj Munk, at han udtalte sig for at slå ihjel i Jesu navn men det var i forsvarskamp for at værne enker og faderløse, der var sammenhængen i et brev af Kaj Munk.

Da der således hverken lød en tak eller en undskyldning, vil jeg som medlem af det danske folk hermed udtrykke en tak for den gode indsats og en undskyldning for begået uret til rette vedkommende medlemmer af familien Lise og Kaj Munk.

Hvem, der har foreslået og godkendt, at Vedersø Præstegård er omdøbt til at kaldes Kaj Munks præstegård, ved jeg ikke. Men jeg ved, at det sidste har den aldrig været. Derfor bør bestyrelsen for den tage ansvar for, at navneændringen annulleres. Der kan for eksempel på skiltene, der viser vej til den, skrives det sandfærdige: Vedersø Præstegård. Lise og Kaj Munks hjem.

Svend Aage Nielsen,forfatter og forhenværende sognepræst,Lars Murersvej 8, Vedersø Klit, Ulfborg