Prøv avisen

Forfulgte kristne i Mellemøsten - Hadet kan ændres

Jerusalem, Israel. 29th September 2013 - - Israeli police investigate the scene where Jewish settlers allegedly vandalized more than 15 gravestones in the Christian cemetery on Mount Zion, in the Old City of Jerusalem. - - Israeli police investigate the scene where Jewish settlers allegedly vandalized more than 15 gravestones in the Christian cemetery on Mount Zion, in the Old City of Jerusalem, Israel. Foto: Mahmoud illean Demotix Denmark

DE KRISTNE bliver forfulgt og flygter fra Mellemøsten. Det er en dybt ulykkelig situation. Hvad kan vi gøre? Det indlysende er at spørge de kristne selv.

Deabtindægget er skrevet af Mogens Kjær, generalsekretær i Danmission.

Danmission har betydelige kontakter til kristne i Egypten, Libanon og Syrien, og vi har de sidste år spurgt vores kristne venner, hvad vi skal gøre for at hjælpe dem. De understreger for det første, at de ønsker at blive i deres eget land. Her er de født og opvokset. Her hører de til.

LÆS OGSÅ: Forfølgelse af kristne minoriteter er uacceptabelt

Dernæst understreger de, at de ikke ønsker at blive set på som en særlig minoritet, der helt særligt skal støttes af Vesten. Vesten er ikke populært i Mellemøsten, og de kristnes situation bliver ikke nemmere, hvis de ses som allierede med de kristne, vestlige magter. Op mod to tredjedele af de kristne er flygtet fra Irak efter den vestligt ledede invasion.

De kristne i Mellemøsten vil først og fremmest gerne betragtes som borgere og have fuldt medborgerskab, hvor de har samme rettigheder og pligter som alle andre. De kristne i området har en lang historisk tradition for at alliere sig med landets politiske leder for at blive beskyttet. De har accepteret diskrimination og underkastelse for at få beskyttelse. Den tid er forbi. De kristne vil nu betragtes som borgere på lige fod med alle andre.

DET ER EN ENORM opgave, for der er megen mistro og meget had mellem befolkningsgrupperne. Besøger man skraldebyerne i Kairo, hvor indbyggerne er kristne, giver de udtryk for, at de hader muslimer.

Efter at militæret tog magten i Egypten, har muslimers frustration og hævntørst vendt sig mod de kristne, som ses som forrædere, og over 50 kirker og kirkelige institutioner er brændt af. Det had skal der arbejdes med ude blandt folk, som Danmission gør sammen med vores kristne partnerorganisationer.

Hvad kan vi gøre for at hjælpe de kristne? Vi har lyttet til dem og hjælper dem med det, de ønsker også med støtte fra det danske Udenrigsministerium og Det Arabiske Initiativ.

Det drejer sig ikke om at give de kristne særbehandling, men om at udvikle et samfund, som fuldt ud og på lige vilkår kan rumme Det Muslimske Broderskab, liberale muslimer, sekulariserede muslimer, kristne og andre mindretalsgrupper.

DER SKAL ARBEJDES på alle niveauer. Udenrigsminister Villy Søvndal (SF) arbejder med spørgsmålet på øverste politiske niveau. Danmission arbejder også på flere niveauer med politikere, journalister, meningsdannere, landsbyledere, imamer, præster og almindelige borgere.

Vi arbejder med dialog og fredsskabelse som en integreret og helt fundamental del af det øvrige udviklingsarbejde. Alene i Egypten omfatter indsatsen direkte cirka 100.000 mennesker men reelt kommer den langt flere til gode, da holdningsbearbejdningen spredes som ringe i vandet.

I lederartiklen i Kristeligt Dagblad mandag den 30. september skrives, at det store arbejde, vi har sammen med partnerne i Egypten, næppe ændrer på hadet.

Jo, det gør det. Vi ser mange positive eksempler på, at den lokale imam og præst er kommet på god fod med hinanden efter at have deltaget i vores arbejde, og at muslimer derfor har beskyttet kristne mod overgreb.

Vi skal fortsat arbejde på at bringe folk sammen, så de lærer hinanden at kende og kommer til at respektere hinanden, acceptere hinanden og give hinanden frihed.

Der er kun ét at gøre: blive ved, for håbet om et fredeligt samfund må ikke dø. Det er det håb, de kristne i Mellemøsten skal leve af, så de ikke flygter.

Mogens Kjær er generalsekretær i Danmission