Prøv avisen

Forholdene for døende skal forbedres

HOSPICE: Danmark har stadig ikke det antal hospicepladser, som vi i forhold til landets befolkningstal bør have

"Forholdene for døende skal forbedres" var overskriften på en artikel i Kristeligt Dagblad tirsdag den 30. januar. Denne overskrift er som talt ud af mit hjerte.

I de seneste syv måneder har jeg som formand for landsforeningen Hospice Forum Danmark besøgt de fleste hospicer og hospice-støtteforeninger i Danmark. Det er en stor glæde, både at besøge de nybyggede og dem, som er indrettet i allerede eksisterende bygninger. Alle har det til fælles, at der er ro, der er omsorg, der er tid, der er plads til pårørende, både fysisk og psykisk.

I 2006 og 2007 er der stor byggeaktivitet på hospice-området, men vi har stadig ikke det antal hospicepladser, som Danmark i forhold til landets befolkningstal bør have. Ifølge en officiel opgørelse fra 2001 er der i Danmark brug for godt 250 hospicepladser.

Når det er sagt, skal det siges, at der nu – ud over hospicepladser – også må fokuseres på palliative team, specialistuddannede læger og sygeplejersker, som har til huse på en sygehusafdeling eller på hospice. Disse teams lindrer alvorligt syge menneskers smerter, enten på hospitalsafdelinger eller i patienternes hjem. Ligeledes medvirker de i efteruddannelsen af læger og sygeplejersker i kommunerne. Disse palliative (lindrende) team er der brug for mange flere af overalt i Danmark.

Et andet område, der skal fokuseres på, er hjemmehospice og daghospice. Hvis alvorligt syge og døende ønsker at dø hjemme, skal det være muligt for dem også i deres hjem at få den helt nødvendige specialist- behandling, som palliativ pleje er. Dette vil kun være muligt, hvis der i kommunerne og regionerne efterhånden bliver efteruddannet flere læger og sygeplejersker, som kan give denne behandling.

I Danmark er der rigtig mange læger og sygeplejersker, som brænder for dette område, selvom det indtil nu ikke har haft høj status. Men glædeligvis er der nu – med stor folkelig opbakning – ved at komme fokus på området. Jeg tror, vi i de kommende år vil opleve, at mange flere læger og sygeplejersker ønsker at dygtiggøre sig på dette område, så de dels kan yde den lindrende hjælp og støtte til de alvorligt syge og døende, og dels kan undervise og efteruddanne andre. Der er allerede i flere regioner en stor aktivitet på dette område. Og nu hvor kommunerne har overtaget en stor del af ansvaret for sundhedsvæsenet, er det utroligt vigtigt, at også sygeplejersker i kommunerne og praktiserende læger får en efteruddannelse, så de kan være med til at give den specialiserede lindrende behandling til alvorligt syge og døende i deres hjem.

Men – der skal sættes ind på hele området, bredt – med etablering af hospice-senge, etablering af palliative team, hjemmehospice, daghospice, uddannelse med videre. Vi har meget, der skal indhentes i Danmark. Vi er desværre bagud. For mig er det dog ikke det værste. For mig er det værste tanken om de mange døende i vort land, som ikke får den optimale, specialiserede behandling, som vi har alle muligheder for at give dem.

Tove Videbæk er formand for Hospice Forum Danmark