Prøv avisen
Debat

Formand for Ateistisk Selskab: Ønsketænkning om fald i udmeldelser

Formanden for Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm, mener, at der er op mod en million medlemmer af folkekirken, som egentlig ikke ønsker at være det. – Arkiv Foto: Paw Gissel

Bevidstheden om alternativer til folkekirkens ritualer vil opleve fremgang, og teserne om Gud og Jesus vil ikke blive understøttet af evidens i 2017 heller. Derfor vil vi fortsat se langt større frafald fra folkekirken til næste år end før 2016, skriver Anders stjernholm

JEG VED GODT, at det ville være urealistisk af mig at forvente en helt objektiv dækning af religionsdebatten i Danmark fra Kristeligt Dagblad. Men i artiklen ”Folkekirkens udmeldelser har toppet” fra den 12. november går de valgte ”ekspertkilder” simpelthen for langt i bestræbelserne på at trøste folkekirken og give dens medlemmer indtryk af optimisme – ved simpelthen at fremføre påstande uden belæg.

Tag dette faktum i betragtning: Vi ved fra Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet, at 29 procent af folkekirkens medlemmer ikke aktivt ville forny deres medlemskab, hvis de blev meldt ud.

Der er altså op mod en million medlemmer af folkekirken, som egentlig ikke ønsker at være det.

Derfor må lektor Peter Birkelund Andersens kommentar: ”Der er altid en gruppe af mennesker, en klump, om man vil, der overvejer at melde sig ud af folkekirken. Nedgangen i udmeldelser kan tolkes som, at man er ved at være igennem denne klump af mennesker, der tvivler på deres medlemskab af folkekirken,” enten være ren ønsketænkning eller komplet håbløs research.

Men religionssociolog Peter Lüchau bakker ham op sidst i artiklen: ”Mit gæt er, at vi kun ser konsekvenserne af Ateistisk Selskabs kampagne i år. Næste år vil der være markant færre udmeldelser, fordi den gruppe, der tvivler på medlemskabet, er blevet tømt af bølgen.” Det er positivt, at Peter Lüchau kalder sin udtalelse for et gæt.

Tid til endnu et stykke med fakta:

Tredje kvartal af 2016 er det kvartal med fjerdeflest udmeldelser, siden Danmarks Statistik i 2007 begyndte at følge medlemstallet i folkekirken tæt, og altså blandt de 10 procent af kvartaler med flest udmeldelser.

Omend det er lavere end de første kvartaler, er der med udmeldelse.dk kommet et værktøj, der længe har manglet – og som med god sandsynlighed fortsat vil hjælpe mennesker med at agere på deres holdning.

Jeg tror ikke, vi kan gentage erfaringerne fra Finland nok. Deres pendant til udmeldelse.dk blev lavet i 2003. Siden har eroakirkosta.fi hjulpet 540.000 finner ud af statskirken. Og Finland er én til én et land, vi kan sammenligne os med med hensyn til indbyggertal og religiøsitet.

En fortsat ignorering af det faktum er pinligt – og næppe nyttigt, hvis kirken skal forstå sine udfordringer.

På baggrund af disse fakta drager jeg nu en konklusion – og kommer med et kvalificeret bud på en profeti:

Der er stadig masser af mennesker, der ikke ønsker at være medlem af folkekirken. Det eneste, der har holdt dem fra at agere på deres holdning, er besværet. Bevidstheden om alternativer til folkekirkens ritualer vil opleve fremgang, og teserne om Gud og Jesus vil ikke blive understøttet af evidens i 2017 heller. Derfor vil vi fortsat se langt større frafald fra folkekirken til næste år end før 2016.

Anders Stjernholm er formand for Ateistisk Selskab.

Formanden for Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm, mener, at der er op mod en million medlemmer af folkekirken, som egentlig ikke ønsker at være det. – Arkiv