Forsamlingshusene er landsbysamfunds dagligstuer

Landsbyerne vil have forsamlingshusene på finansloven, skriver formanden for foreningen Landsbyerne i Danmark

Intet andet land har som Danmark sine mange forsamlingshuse, bygget og drevet af lokalbefolkningen, siger formanden for foreningen Landsbyerne i Danmark. Her ses det ottekantede forsamlingshus i Øster Jølby på Mors
Intet andet land har som Danmark sine mange forsamlingshuse, bygget og drevet af lokalbefolkningen, siger formanden for foreningen Landsbyerne i Danmark. Her ses det ottekantede forsamlingshus i Øster Jølby på Mors. Foto: Peter Marling Nordfoto.

Finanslovsforhandlingerne er i fuld gang, og Folketingets politiske partier møder frem til forhandlingerne med partiernes forskellige ønsker og mærkesager.

Landsbyerne har også ønsker til den kommende finanslov, for eksempel at vore forsamlingshuse kommer på finansloven.

Intet andet land har som Danmark sine mange forsamlingshuse, bygget og drevet af lokalbefolkningen. I mere end 125 år har forsamlings-husene været landsbysamfundenes dagligstue. De gamle huse har dannet en naturlig ramme om utallige aktiviteter og det folkelige fællesskab.

LÆS OGSÅ: Københavnske forstader ligner Udkantsdanmark

Forsamlingshusenes stolte historie er formet af ildsjæle, der lod sig inspirere af tiden, og som satte sig uudslettelige spor i lokalsamfundene og i samfundsudviklingen.

Forsamlingshusene har været en altafgørende inspirationskilde for den folkelige kultur og for demokratiets udvikling. En rolle, som forsamlingshusene også har i 2013.

Men desværre kniber det med økonomien for flere og flere af de gamle huse.

Forsamlingshusbestyrelserne har ikke penge til store og nødvendige investeringer, så som nyt tag, nye vinduer, indendørs renovering, effektivt varmeanlæg, gode sanitære forhold, nyt køkken og så videre. Resultatet er, at 50 af vore cirka 1300 forsamlingshuse i løbet af de seneste 10 år har måttet dreje nøglen om.

Bestyrelserne gør ellers, hvad de kan for at holde forsamlingshusene i gang, og mange frivillige timer bliver lagt i den daglige drift og vedligeholdelse.

Også kommunerne er forsamlingshusene venligt stemt. Men de kommunale tilskud rækker ikke langt. Ligeledes støtter LAG-bestyrelserne (LAG står for Lokal Aktionsgruppe) i mange kommuner med midler til for eksempel en opvaskemaskine eller et nyt oliefyr. Men til de store investeringer hjælper kommunernes og LAG-bestyrelsernes tilskud slet ikke.

Derfor er det landsbyernes ønske, at forsamlingshusene kommer på finansloven.

Carsten Abild, formand for foreningen Landsbyerne i Danmark,Strandvejen 50, Otterup