Prøv avisen

Forstemmende. Nu skal kirkeministeren åbenbart være overhoved for alle trossamfund i Danmark

At SF allerede har trukket sit forslag om navneskift at kirkeministeriet tilbage, er en lille sejr for en almindelig logisk tankegang, skriver Merete Bøye. Foto: Torben Åndahl Denmark

Jeg stiller mig stærkt tvivlende over for, om den katolske kirke i Danmark vil være lige så begejstret for at få en lov om homoseksuelle vielser trukket ned over hovedet fra ministeriets hold, skriver Merete Bøye

Det kan være svært at huske, hvad der er blevet sagt og skrevet, især hvis det er så lang tid siden som før det seneste folketingsvalg. Tillad mig derfor at minde læserne om, hvad Pernille Vigsø Bagge (SF) udtalte til Kristeligt Dagblad den 3. juni sidste år: Folketingets 179 medlemmer fungerer i dag som kirkeråd. Og det er højt sat, hvis der er 25, som interesserer sig for folkekirkens anliggender. Der bør ske en frigørelse af kirken fra staten, som det er sket i Sverige.

LÆS OGSÅ: Andre trossamfund måske på vej tilbage til Kirkeministeriet

Tilsyneladende er Pernille Vigsø Bagge i løbet af det seneste halve år vendt på en tallerken i det spørgsmål. Ifølge dagbladet Politiken den 22. januar mener hun nu, at staten fremover skal være knyttet ikke bare til folkekirken, men også til alle mulige andre trossamfund.

Kirkeministeriet bør omdøbes til Ministeriet for Livsanskuelser, og kirkeministeren skal dermed fremover ikke alene være overhoved for den evangelisk-lutherske kirke, som ifølge Grundloven er den danske folkekirke, og som sådan understøttes af staten, men også for alle andre kirker og trossamfund her i landet.

Under den nuværende ordning kan Kirkeministeriet beslutte, at nye ritualer eller en ny autoriseret salmebog skal indføres i folkekirken, og det er sædvanligvis også Kirkeministeriet, der nedsætter de kommissioner, der fører ministeriets beslutninger ud i livet. En ordning, som folkekirken i store træk er glad for. Uden denne ordning var det for eksempel ikke sikkert, vi i dag havde haft kvindelige præster i folkekirken.

Men gad vide, hvad andre trosretninger ville sige til det, hvis også de skulle underkastes de love og retningslinjer, som Kirkeministeriet udstikker.

For tiden er Kirkeministeriet eksempelvis i fuld gang med at indføre et nyt kirkeligt ritual for vielse af homoseksuelle. Det er et initiativ, jeg personligt i lighed med mange andre præster hilser varmt velkomment, men jeg stiller mig stærkt tvivlende over for, om den katolske kirke i Danmark vil være lige så begejstret for at få den slags trukket ned over hovedet fra ministerielt hold. For ikke at tale om de forskellige muslimske trossamfund, som Vigsø Bagge så gerne vil kunne rumme.

Forslaget er nu allerede trukket tilbage, og det kan man kun glæde sig over. Det er en lille sejr for almindelig logisk tankegang. Men blot det, at en teolog og folketingspolitiker kan finde på at stille et sådant forslag uden overhovedet at have gennemtænkt, hvilke konsekvenser det eventuelt måtte få, er forstemmende.

Merete Bøye er cand.theol. og fungerende sognepræst ved Ulbjerg, Låstrup og Lynderup Kirker