Jordan må inddrages i freden mellem Israel og palæstinenserne

Flere burde interessere sig for det alternativ, der ligger lige for i forhold til fred mellem Israel og palæstinenserne: deling af Vestbredden mellem Israel og Jordan og indlemmelse af hovedparten af Gazastriben i kongeriget Jordan

Jordan er løsningen på konflikten mellem Israel og palæstinenserne, mener Søren Harslund. Her ses Jordandalen i Jordan. Foto: Xinhua

Ifølge den danskfødte israelske rabbiner og tidligere minister Michael Melchior må en aftale mellem israelerne og palæstinenserne om den såkaldte tostatsløsning tage udgangspunkt i, at de to parters religiøse ledere først bliver enige om, at ”der er et værdifællesskab på tværs af religionerne”, altså mellem judaismen og islam. Det fremgår af et interview med Melchior bragt i Kristeligt Dagblad den 18. februar.

Selvom Melchiors fredsbestræbelser selvfølgelig er prisværdige, forekommer hans forslag som skitseret i nævnte interview dog at være et udslag af ønsketænkning.

Realiteten er jo, at tostatsløsningen efter mere end 20 års forgæves fredsforhandlinger under især amerikansk ledelse efter alt at dømme ikke lader sig realisere. De to parter er simpelt hen alt for uenige om indholdet af en fredsaftale baseret på nævnte tostatsløsning.

Sådan har det været siden Oslo-aftalen i 1993! Det gælder såvel de israelske og palæstinensiske politiske ledere som de to befolkninger, hvilket fremgår af talrige meningsmålinger.

En holdbar fredsaftale må naturligvis forudsætte, at den har bred og varig tilslutning blandt såvel politikerne som i befolkningerne, og intet tyder på, at en sådan enighed kan opnås. Hvilket også er grunden til, at amerikanerne endnu engang, i foråret 2014, opgav at mægle i striden. Derfor kan det undre, at Melchior ikke ser denne kendsgerning i øjnene og interesser sig for det alternativ, som ligger lige for: deling af Vestbredden mellem Israel og Jordan og indlemmelse af hovedparten af Gazastriben i kongeriget Jordan.

Det er jo en kendsgerning, at kongeriget Jordan, indtil det blev en selvstændig stat i 1946, var en del af det britiske Palæstina-mandat, hvor det udgjorde omkring 78 procent af mandatområdet, mens det område, der i dag udgøres af staten Israel, Vestbredden og Gazastriben, udgjorde omkring 22 procent.

Følgelig er kongeriget Jordan reelt en palæstinensisk stat, ligesom jordanerne reelt er palæstinensere. Så der findes allerede en palæstinensisk stat!

Det var også en sådan tostatsløsning, det israelske arbejderparti under daværende premierminister Yitzhak Rabin så som den eneste realistiske løsning på striden mellem israelere og palæstinensere.

Det kan derfor også undre, at ingen danske regeringer, inklusive den nuværende, har interesseret sig for denne løsning for at få afsluttet den årelange og blodige strid mellem de to parter.

Søren Harslund, forfatter til bogen ”Israel - Kampen for staten”, Sønderdalen 6, 2. th., Dyssegård