Prøv avisen
Debat

Fredsordfører: Lad os fejre kvindernes internationale fredsdag

I fredsaftaler og forhandlinger, der indeholder håb om forsoning og genopbygning, er kvindernes stemmer fortsat i mindretal. Både krigen og fredsprocessen er uligevægtig. Arkivfoto. Foto: TSAFRIR ABAYOV/AP

Det er af største betydning, at vi på kvindernes internationale kampdag debatterer, hvor altafgørende kvinder er for at skabe fred i verdens brændpunkter

Der er grund til at kæmpe for fred, og vi skal være fremsynede og intelligente. Krig og konflikt kræver retfærdige, empatiske og ligestillede forhandlinger, hvis forsoning og genopbygning skal nås.

Derfor er det af største betydning, at vi på kvindernes internationale kampdag debatterer, hvor altafgørende kvinder er for at skabe fred i verdens brændpunkter.

Tal fra FN viser, at kvinder – og børn – flygter og fortrænges fra krigszoner langt oftere end mænd. Både mænd og kvinder lider, når volden overtager hverdagen, men en række krigsmetoder er specifikt rettet mod kvinder og retten til selvbestemmelse over egen krop. Tvungen abort, sterilisering, voldtægt og anden seksuel vold er notorisk blevet brugt som undertrykkelse og krigsstrategi.

I fredsaftaler og forhandlinger, der indeholder håb om forsoning og genopbygning, er kvindernes stemmer fortsat i mindretal. Både krigen og fredsprocessen er uligevægtig.

Mellem 1992 og 2011 har FN’s egne studier vist, at kvinder i periodens 31 større fredsprocesser blot har udgjort ni procent af mæglerne og forhandlerne – og desuden blot 3,7 procent af vidnerne, der bruges til at berette om krigens civile virkelighed. Endnu mere iøjnefaldende er det, at kun fire procent af dem, der ratificerer aftalerne, er kvinder.

Selvom de forhold er forbedret en smule siden 2011, særligt efter at UN Women blev oprettet, og det såkaldte Charter 1345 trådte i kraft, så viser aktuelle tal fra FN, at denne enorme misrepræsentation og strukturelle eksklusion i langt overvejende grad, stadig, er gældende.

Samtidig – og åbenlyst paradoksalt – tyder al forskning på, at inklusion af kvinder signifikant forbedrer chancerne for, at en fredsaftale holder i længere tid. FN beretter, at når kvinder sidder med i forhandlingerne, så øges chancen for, at aftalen holder i mindst to år, med 20 procent. 35 procent øget sandsynlighed for, at en fredsaftale holder i mindst 15 år.

I dansk udenrigspolitik bør vi stille os selv spørgsmålet: Er en militær indsats det vigtigste?

For eksempel er det oplagt at sætte spørgsmålstegn ved, om vores bidrag i Syrien og Irak med specialstyrker eller træning af lokale styrker er den strategi, der skal være vores primære værktøj og bidrag.

Danmark bør spille ind internationalt med et fokus på, hvordan man rent praktisk og strategisk designer mere holdbare fredsprocesser i såvel Syrien som andre steder, hvor vi engagerer os.

Vi skal bidrage til processer, der stiler efter en fair og ligestillet repræsentation og samtidig højner chancerne for fred.

Vejen dertil forbedres med flere kvindelige stemmer og medbestemmelse.

René Gade er folketingsmedlem og fredsordfører for Alternativet.