Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Frelsen skal nå til jordens ende

”Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende.”

Esajas' Bog 49, 6