Frihed til Afrikas homoseksuelle. Kriminalisering er imod åndsfriheden

Generalsekretær i Luthersk Mission understreger, at kriminalisering af homoseksuelle er imod kristen tænkning

Jens Ole Christensen er tidligere rektor for Dansk Bibel-Institut og nuværende generalsekretær i Luthersk Mission. Han er også klummeskribent her i avisen. --
Jens Ole Christensen er tidligere rektor for Dansk Bibel-Institut og nuværende generalsekretær i Luthersk Mission. Han er også klummeskribent her i avisen. --. Foto: Hans Christian Jacobsen.

KRISTELIGT DAGBLAD fortæller den 23. december, at Kenyas premierminister har appelleret til, at landets love overholdes, så homoseksuelle mennesker sættes i fængsel.

Dermed peger avisen på et stort problem i de fleste afrikanske samfund: Homoseksuelle handlinger er kriminelle, og homoseksuelle mennesker udsættes generelt for stor foragt i kulturen.

Uanset hvilken holdning vi har til spørgsmålet om vielser af homoseksuelle og den bibelske undervisning om homoseksuel praksis som synd, må vi i fællesskab tage afstand fra kriminalisering af homoseksuelle handlinger og foragt for homoseksuelle mennesker.

Den kriminalisering og foragt er i modstrid både med kristen tænkning og de spilleregler for åndsfrihed, som vi påberåber os.

Jeg har selv ved flere lejligheder glædet mig over afrikanske kirkers tydelige meldinger i spørgsmålet om homoseksuel praksis. Den glæde står jeg ved. Jeg tror, vi kan lære meget af de afrikanske kirkers enkle troskab mod Bibelen også i det spørgsmål.

Men jeg ser også i øjnene, at afrikanske kirker – som vestlige – er påvirket af de omkringliggende samfund. Derfor vil holdninger, som dem Kenyas premierminister fremfører, formodentlig også findes i kirkerne. Og der opstår meget let en symbiose mellem et bibelsk funderet nej til homoseksuel praksis og den nævnte kriminalisering og foragt.

Vi, der glæder os over udmeldingerne fra for eksempel de lutherske kirker i Tanzania og Etiopien, er derfor forpligtet til at udfordre kirkerne til at adskille et bibelsk nej til homoseksuel praksis fra kriminalisering og foragt.

Det bibelske nej må gå hånd i hånd med omsorg for homoseksuelle mennesker og respekt for deres ret til at sige nej til bibelsk vejledning. For homoseksuelle mennesker er som alle andre skabt i Guds billede og inviteret ind i Guds rige. Og: "Tvang til tro er dåres tale." Så det rige går vi kun ind i – og lydighed mod Guds ord viser vi kun – hvis vi kan gøre det i frihed.

Hvis vi ikke fastholder det, er vi hverken tro mod de bibelske skrifter eller vores egne idealer om åndsfrihed.

Jens Ole Christensen er teolog, generalsekretær i Luthersk Mission og medlem af Kirkeministeriets udvalg vedrørende folkekirken og registreret partnerskab