Prøv avisen

Friheden er væk på universiteterne

FORSKNING: Den radikale og negative transformation af universiteterne, som vi er vidne til i Danmark, skyldes ikke blot den borgerlige regering, men sker i disse år i hele den vestlige verden

Dorthe Jørgensen og Peter Kemp har desværre ret i deres beskrivelse af et universitet, der er i ruiner (kronikken i Kristeligt Dagblad den 6. juni). Desværre vil deres kronik være uden virkning. Løbet er kørt. Og desværre afsporer de debatten ved at gøre et alvorligt problem til et partipolitisk. Den radikale transformation af universiteterne, som vi er vidne til, sker i hele den vestlige verden.

Selvfølgelig vil en liberal regering have styr på den offentlige sektor og give den private sektor frihed, ganske som en socialdemokratisk vil det modsatte. Det er da politisk filosofi for begyndere, men lad det nu ligge, for de har helt ret i, at universiteterne ikke mere tager vare på traditionen.

De har ret i, at der ingen plads længere er til den enkeltes frie initiativ. De har ret i, at der er topstyring og kontrol og overvågning ned til mindste detalje. De har helt ret i, at denne styring fører til intellektuel stagnation. Stagnationen er let at få øje på. Der findes ikke længere, som de skriver, forsknings-og undervisningsfrihed.

JEG ER NETOP fyldt 60 år. Jeg begyndte at undervise på Aarhus Universitet, da jeg var 24 år. Jeg har altid været glad for at være der, men nu glæder jeg mig til at komme væk. En kollega sagde forleden, mens vi sad i kantinen. Jeg tror, jeg tager min cykel og kører væk og vender ikke tilbage. De fleste bøjer nakken og adlyder ledelsen, de tør ikke andet.

Jeg så, at det, der hedder Rejseplanen har en vision og en mission. Det samme har Aarhus Universitet. Vores værdier er vist nok Selvstændighed og Mangfoldighed. Der har også stået Kvalitet. Som en ven sagde værdier er vold. Han har ret.

Det er ufatteligt, at intelligente og kritiske forskere vil gå med til den slags platte reklameslogans. Problemet er, at de to værdier er udtryk for orwellsk double-speak. I en pause ved et møde morede vi os med at oversætte dem til det, som de betyder: Kvantitet og ensretning.

Lad mig give et par eksempler. Vi har muligheden for at deltage i noget, der hedder supervision. Den slags er udtryk for en bestemt pædagogisk filosofi. Jeg har en helt anden, og for mig er supervision et indgreb imod undervisningsfriheden. Men jeg er tvunget til det. Mulighed betyder tvang. Mangfoldighed betyder pædagogisk ensretning. Jeg er tvunget til at evaluere, ligesom man gør på hoteller. Det strider imod min pædagogiske filosofi, men det tages der ikke hensyn til. Jeg skal lade, som om de studerende er forbrugere, og jeg er entertainer. Resultatet er, at vi alle leger soldat Svejk.

AL FORSKNING skal bedømmes og måles på samme måde. Og endnu mere absurd. Jeg underviser i dansk litteratur, men skal skrive to artikler hvert år på engelsk. Man må helst ikke skrive bøger. Man er ved at afskaffe dansk som videnskabssprog. Det hedder mangfoldighed. Dernæst forsøger man at udrydde al individuel forskning. Forskning skal foregå i grupper. Det hedder selvstændighed.

Friheden er væk på universiteterne. Det sidste påfund er mødepligt. Ingen ved hvorfor, og hvad man skal, men man skal, og der er en elektronisk kalender, hvor man skal meddele ledelsen, hvor man er. Hvis man en dag arbejder hjemme, skal de kunne få fat i os vi skal jo ikke have fred til at forske.

Men jeg er taknemmelig over, at jeg har prøvet at være på et universitet, der ikke gjorde, som Aarhus Universitet gør nu. Det lader Arla stå for det, der hedder spiselig forskning. I sidste måned stod der en stor mælkekarton foran universitetet. Det er forskning, det er dejligt. Velbekomme.

Hans Hauge er dr.phil. og lektor ved Aarhus Universitet