Frikirker: Skal vi undskylde for en øget social indsats?

Eksemplerne er mange, når frikirkernes almennyttige indsats skal beskrives. Alligevel beskylder skatteministeren blandt andet frikirker for at udhule momskompensations ordningen, skriver generalsekretær i FrikirkeNet

Flygtningecaféer, netværk for udsatte familier, jule- og skolehjælp. Eksemplerne er mange, når frikirkernes almennyttige indsats skal beskrives. Alligevel beskylder skatteministeren blandt andet frikirker for at udhule momskompensations ordningen og bruge ordningen på en anden måde end den oprindelig var tiltænkt.

Men frikirker var med på modtagerlisten fra starten af og en del af det oprindelige formål, da momskompensation blev vedtaget i 2007. Og med god grund. En undersøgelse som brancheorganisationen Isobro lavede i 2006, viste, at frikirker og kirkelige organisationer stod for næsten 40 procent af civilsamfundsindsatsen.

Det er korrekt, at frikirkerne har fået en lidt større del af den samlede momskompensationskage på 150 millioner, men det burde skatteministeren i stedet glæde sig over. Det er nemlig et udtryk for, at frikirkerne har skærpet deres sociale indsats de senere år. Det er ikke længere kun frikirken Frelsens Hær, som uddeler julehjælp; det gør en lang række andre frikirker. På samme måde breder uddeling af mad til socialt udsatte sig som ringe i frikirkevandet – for ikke at nævne integrations- og flygtningeområdet samt fællesskaber for ensomme og andre, som er i en sårbar livssituation.

Vi mærker tydeligt, at der er stigende trængsel på samfundets bund.

En anden faktor, som påvirker, hvor høj en grad af momskompensation en forening kan få, er niveauet af selvfinansiering. Det vil sige, hvor stor en del af indtægterne, foreningen selv samler ind frem for at modtage støtte fra det offentlige. Jo mere, man selv samler ind, des mere kan man få i momskompensation.

På dette område excellerer frikirkerne. Gennemsnitligt indsamler man selv over 97 procent af indtægterne. Det er vi naturligvis stolte over. Det går dog over vores forstand, at dét sammen med en styrket social indsats kan føre til vildfarelser som dem, skatteministeren er gerådet ud i.

I stedet for at møde tusindvis af frivillige, som uge efter uge knokler for at hjælpe deres næste, med anerkendelse og opbakning, møder ministeren dem med beskyldninger om, at de er med til at udhule en ordning, som skulle tilgodese humanitære, sociale og sygdomsbekæmpende formål. Det er lige før, vi spørger, om vi ligefrem skal undskylde for at have skruet op for den sociale indsats.

Momskompensationen er faktisk skruet rigtig klogt sammen. Det faktum, at kompensationen kun gives for afholdte udgifter, og at man kun kan hente støtte i forhold til graden af selvfinansiering, burde få enhver Venstre-minister til at hoppe af glæde. Hvis skatteministeren skulle indse dette, kommer vi gerne og hopper med.

Mikael Wandt Laursen er generalsekretær i FrikirkeNet.