Anakronistisk historiesyn dominerer fundamentalisme-debat

Indre Mission og Luthersk Mission kan selvfølgelig beskyldes for at være fundamentalistiske; men i så fald opererer man med et anakronistisk historiesyn, som desuden kolliderer med bevægelsernes selvforståelse, skriver Carsten Primdahl Lorentsen

Den var hel gal med Brian Alrly Jacobsens kronik om fundamentalisme, mener debattør.
Den var hel gal med Brian Alrly Jacobsens kronik om fundamentalisme, mener debattør.

I en kronik med elastiske synspunkter og løsrevne citater beskæftigede Brian Arly Jacobsen sig den 26. maj med begrebet fundamentalisme.

Han brugte et citat fra Jes Fabricius Møllers fine artikel ”Teologiske reaktioner på darwinisme i Danmark 1860-1900”, der her bringes i sin sammenhæng:

”Man kan ikke bortforklare det modsætningsforhold, som eksisterer mellem videnskab og teologi; modernitet og religion. Der er ingen tvivl om, at en erklæret tilslutning til darwinismen ofte er gået hånd i hånd med en afsværgelse af kristendommen.

Darwinismen er en af fundamentalismens erklærede fjender, men det må for eksempel ikke forlede til at tro, at det fjendskab har eksisteret fra 1859.

Fundamentalismen er en reaktion på moderniteten – ikke omvendt. Fundamentalismen som erklæret bevægelse blev først dannet i Amerika i de første årtier af det 20. århundrede, hvorpå den levede et stille liv for at få en renæssance blandt religiøst og politisk konservative bevægelser i århundredets sidste årtier, hvor kreationister arbejdede for, at Genesis skulle lægges til grund for den naturhistoriske undervisning i skolerne.

Nogen egentlig stærk kreationisme har aldrig vundet fodfæste hertillands. Det nærmeste, man kommer en fundamentalistisk bevægelse, er Indre Mission og Luthersk Mission, der imidlertid lægger meget større vægt på læsningen af Det Nye Testamente, og som derfor har ganske andre kosmologiske konsekvenser end den amerikanske gammeltestamentlige fundamentalisme. Man kan sågar sige, at missionsbevægelserne har haft et mere fredeligt forhold til det moderne gennembrud end de traditionelt ’blødere’ grundtvigianere.

Forestillingen om dette absolutte modsætningsforhold mellem kristendom og darwinisme i Danmark stammer fra en part i sagen, nemlig kredsen omkring brødrene Brandes, der gerne fremstillede kirken og dens præster som bagstræberiske dogmatikere. Denne opfattelse har vundet indpas i den tidligste litteratur om darwinismens virkningshistorie, og traditionen lever videre i megen videnskabshistorie.” (Jes Fabricius Møller: ”Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900”. Historisk Tidsskrift årgang 2000, side 70.)

Citatet er i god overensstemmelse med Jens Ole Christensens klumme om fundamentalisme og dens oprindelse i 1915 her i avisen den 16. april. Indre Mission opstod i 1861, og Luthersk Mission i 1868 med Bibelen og Den Augsburgske Bekendelse som grundlag. De kan selvfølgelig beskyldes for at være fundamentalistiske, men i så fald opererer man med et anakronistisk historiesyn, som desuden kolliderer med bevægelsernes selvforståelse. Det er samtidigt urimeligt, at deres talsmænd skulle have kendskab til Historisk Tidsskrift. Hvem læser det blad?

Carsten Primdahl Lorentsen, Plantagevej 19, Fredensborg