Vi skal sige fra overfor hadet på de sociale medier

Det er umuligt at forhindre antisemitisme, mobning og had i at sprede sig på de sociale medier. Men vi kan imødegå det ved at sige stop og modsige de verdensbilleder, som hadet promoverer, skriver debattør.

Vi skal sige fra overfor hadet på de sociale medier, skriver kommunikationssekretær i Israelsmissionen.
Vi skal sige fra overfor hadet på de sociale medier, skriver kommunikationssekretær i Israelsmissionen. Foto: Mads Jensen.

Der var en stor international konference i Jerusalem i maj. Det femte Globalt Forum for Bekæmpelse af Antisemitisme samlede mere end 1200 mennesker fra 80 lande og repræsenterende syv forskellige religioner.

Et af temaerne på konferencen var ”Det ældste had i de nyeste former”, hvor internettets rolle i udbredelsen og bekæmpelsen af antisemitisme blev drøftet. Sociale medier spiller i stigende grad en rolle i vores daglige interaktioner og har på mange niveauer erstattet ansigt til ansigt- interaktionen.

Det har vist sig særligt problematisk i forhold til alt fra mobning til udbredelsen af mere hadske ideologier som for eksempel antisemitismen. Problemet er, at vi har svært ved at se modpartens ansigt og genkende menneskeligheden, når alt, hvad vi ser, er en skærm og et tastatur. Vores menneskelighed reduceres til 0- og 1-taller, og konsekvenserne af vores ord formateres til data, som er uden betydning, når først skærmen går i sort.

På konferencen var en repræsentant fra en israelsk studenterorganisation, som arbejder med en art overvågning af de sociale medier og indrapporterer løbende antisemitiske ytringer. 90 studerende lavede i 2014 mere end 16.000 indberetninger. Det er næsten to indrapporteringer i timen, døgnet rundt, året rundt. Fra en lille israelsk studenterorganisation. Det er uden tvivl kun toppen af isbjerget.

Løsningerne på disse udfordringer er hverken enkle eller ligetil. For hvordan imødegår vi hadsk tale, mobning og antisemitisme, samtidig med at vi bevarer internettets frie og demokratiske natur?

På konferencen i Jerusalem var et af svarene: modsigelse. Som Juniper Down fra Google formulerede det: ”Vi bliver chokerede, når vi ser en video med for eksempel antisemitisk indhold på YouTube. Men vi er endnu mere chokerede over, at det faktisk spejler de holdninger og meninger, mennesker har i dag, og vi tvivler på, at det leder til en grundlæggende holdningsændring, hvis vi fjerner videoen. Men vi håber, at modsigelse måske kan gøre det.”

Løsningen er altså ikke censur, men at man siger stop og siger fra og modsiger det verdensbillede, som hadet vil promovere. Også på internettet.

En anden del af løsningen må uundgåeligt også være undervisning og oplysning, der kan hjælpe os til at navigere på de sociale medier. Det kræver sociale kompetencer at være en del af et fællesskab. Det gælder både i det virkelige liv og på nettet.

Et tredje element kunne også være hjælp til at producere indhold til de sociale medier, der modsiger antisemitisme, mobning og anden hadsk tale. Konferencer, som både Google og Facebook allerede holder.

Der er ingen tvivl om, at løsningen af denne problemstilling kræver deltagelse af mange forskellige aktører fra politikere over interesseorganisationer til civilsamfundet.

Og lad os så alle sammen øve os i at se modpartens ansigt reflekteret i skærmen - frem for kun vores eget.

Arne Pedersen er cand.mag. i medievidenskab og kommunikationssekretær i Israelsmissionen