Prøv avisen

Ghettoplanen duer ikke. Regeringen snakker udenom

DET ER FULDSTÆNDIG uacceptabelt at bruge Landsbyggefondens midler til en indsats i ghettoområderne. I det hele taget er det uacceptabelt at bruge danskernes penge til at skjule, at vi har givet ophold til mennesker, som har et direkte fjendtligt forhold til danske værdier.

Regeringens ghettoplan er et forsøg på at snakke uden om det virkelige problem. De boligområder, der er tale om, består i hovedsagen af sunde ejendomme, og det løser ingen problemer at rive boligblokke ned eller smide problemfamilier ud af deres lejlighed. De vil blot fortsætte deres ødelæggende virke andre steder.

Der er brug for helt andre midler, hvis vi skal undgå, at det kulturelle sammenstød ødelægger landet. For det første skal alle, der ikke overholder dansk lovgivning, udvises. For det andet skal der indføres et fuldstændigt stop for al indvandring fra de muslimske lande. Deres egne lande er brudt sammen på grund af en kultur, der forhindrer udvikling og tilpasning til den moderne verden. Det problem må de løse hjemme hos sig selv. Danske skatteydere skal ikke betale for islams befolkningsoverskud.

Det er uinteressant at henvise til, at vi har religionsfrihed. Islam er ikke bare en religion, islam er en ideologi, som har som mål at give islam verdensherredømme. Islamiske familienormer, tørklædetvang, burkaer og moskéer er led i erobringsstrategien.

Danmark må ændre fortolkningen af de konventioner, som både EU og Europarådet vil påtvinge de europæiske lande, og som er ved at rive Europa op indefra. Der sidder nogle grupper af højtbetalte jurister i de internationale organer, funktionærer, som rider multikulturalismens kæphest, medens de foragter de europæiske borgere, hvis liv og kultur er under angreb. Ved at lytte til dem lægger politikerne grunden til et opgør, som truer selve demokratiet.

Mogens Camre er forhenværende medlem af Folketinget og medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti