Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Givet til vor trøst

”Vi takker dig for din uudsigelige nåde, at du ved din kære Søn, vor Herre Kristus, har givet os dit ord og dine sakramenter til vor trøst.”

Kollekten til 1. søndag efter påske.