Glemt synd!

”Ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.”

Paulus' Brev til Romerne 3,24

I 1991 var vi en flok præster med tilknytning til Menighedsfakultetet i Aarhus, som udgav en prædikensamling. ”Derfor talte jeg,” hedder den.

I en af disse prædikener læste jeg om gamle pastor Sjögren, som levede i Tofteryd i Småland for mange år siden.

En nat havde han en forunderlig drøm. Han drømte, at han stod foran Guds trone, og Guds herlighed afslørede ham i den grad som en synder.

”Hvad fattes dig, præst? Hvorfor ser du så bedrøvet ud?”, lød det fra Gud.

”Ak, Herre, det er alle mine synder,” stammer præsten.

”Hvilke synder?”, spørger Gud.

”Ak, gode Gud, det ved du bedst. Alle de onde og forskrækkelige ting, jeg har gjort. Al den synd, jeg har begået mod dig!”.

Jeg ved ikke, hvad du taler om, præst,” lød det så fra Gud.

Præsten stod fuldstændig lamslået og anede ikke, hvad han skulle sige. Han syntes, han så er smil i Guds øjne.

Er det sådan, at du af og til har bekendt din synd for mig?”, spurgte Gud. ”Ak jo, forvist,” svarer præsten. ”Og fået forladelse for den?”.  Jo, sådan var det. ”Jamen, så er det jo i orden, at jeg har glemt den,” sagde Gud. ”For jeg har jo sagt: 'Jeres synder kommer jeg aldrig mere i hu'." (Hebr. 8). Og mærk dig nu, præst, når jeg siger noget, så mener jeg det. Herefter må du agte bedre på mit ord.” Så vågnede den gamle præst og var rede til at takke Gud!

Ufortjent – det er det ord, apostlen Paulus bruger, når han skal beskrive den retfærdighed, Gud giver os ved troen på Kristus. Kristus har fuldbragt alt til vor frelse, og det er fuldstændig ufortjent. Gud har den særlige egenskab, at han er i stand til at glemme. Det kniber for os andre, når nogle har gjort os fortræd. Men bekender vi vore synder for Gud, er de for evigt glemt! Vi fatter det ikke, og det kan let gå sådan, at vi også gang på gang fortæller Gud om det, der tynger. Så minder han os om den ufortjente retfærdighed, vi får ved troen på Kristus.

Det bliver vi aldrig færdig med at takke for!

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.