Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Glemt synd!

”Ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.”

Paulus' Brev til Romerne 3,24