Prøv avisen

God hospiceudvikling er ikke nok

Værelse på Hospice Sjælland Foto: Leif Tuxen.

Det ville være godt med lidt mere fart på hospiceudviklingen, for der er langt igen, skriver Tove Videbæk, der er formand for Hospice Forum Danmark

KÆRE BERTEL HAARDER. Tak for dit svar på mit indlæg i Kristeligt Dagblad. Jeg er helt enig med dig i, at "danske hospicer er en succes. De er med til at lindre smerter hos døende og uhelbredeligt syge personer, så de får en mere værdig død, og så deres pårørende kan tage afsked på en værdig måde."

Ligeledes er det glædeligt med de nye hospicepladser, som er på vej. Efter at hospiceloven trådte i kraft pr. 1. juli 2005, er der kommet rigtig godt gang i etableringen af hospicepladser.

Hvor mange hospicepladser der helt konkret er p.t., kommer naturligvis an på, om vi kun tæller de hospicepladser med, som er i drift (p.t. 182), eller om vi også tæller de pladser med, som er under etablering (p.t. 26). I så fald kommer tallet i 2011 op på 208. Dette punkt kan naturligvis diskuteres. Men faktum er, at Danmark trods denne udvikling har fået tildelt en 22. plads på verdensplan vedrørende den palliative indsats for uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende.

Endvidere er regionerne kun forpligtet til at indgå overenskomst med et samlet antal hospicepladser på 180, hvilket er væsentligt under det antal, som ifølge internationale opgørelser er nødvendigt, nemlig 257. Dette er ministeren naturligvis nødt til fremadrettet at forholde sig til.

Vedrørende uddannelse er det almindeligt kendt, at der er behov for yderligere tilbud om uddannelse og videreuddannelse til den tværfaglige personalegruppe, som allerede gør en fantastisk og uegennyttig indsats over for uhelbredeligt syge og døende samt deres pårørende.

DERUDOVER GLÆDER DET mig, at du i dit svar skriver, at du er villig til at mødes med Dansk Selskab for Palliativ Medicin. Men denne organisation er blot én af de fem landsorganisationer, som via netværket De Fem i mange år har arbejdet sammen for at sikre en bedre palliativ indsats i Danmark. (Netværket De Fem består af: Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Foreningen for Palliativ Indsats i Danmark, Ledere af hospice, palliative teams og -enheder i Danmark).

De Fem har (som nævnt i mit tidligere indlæg) i fællesskab blandt andet taget initiativ til og sammen med Trygfonden fået etableret Palliativt Videncenter, som hele det palliative felt har stor glæde af. Endelig har De Fem haft møde med tidligere sundhedsministre og har årlige møder med Sundhedsstyrelsen for at informere om og drøfte udfordringer på det palliative område.

Ja, "udviklingen går den rigtige vej", Bertel Haarder, men det ville være godt med lidt mere fart på, for der er langt igen. En 22. plads på verdensplan kan ingen af os være tilfreds med. At stadig mange uhelbredeligt syge og døende ikke kan komme på hospice, selvom de ønsker og har behov for den specialiserede indsats, som gives her, kan vi ikke forlige os med. Ligeledes kan vi heller ikke forlige os med, at der stadig er alt for mange på det palliative felt, som ikke har fået den uddannelse eller efteruddannelse, som de har behov for. Hele det palliative felt har været underprioriteret.

Vi er dog helt enige med dig, Bertel Haarder, i, at "udviklingen går den rigtige vej". Men det må godt gå lidt hurtigere!

Tove Videbæk er landsformand for Hospice Forum Danmark